info@mineraly.org / Publikační rozhraní
 

 

Základní informace

Časopis MINERÁL

Vydavatel:
Jihočeský mineralogický klub z. s.
Jiráskovo nábřeží 1540/22
370 04 České Budějovice

Tel.: 602 140 345
E-mail: mineral@mineraly.org

ISSN 1213-0710; Reg. MK ČR E 12190

Vychází 6x ročně, cena předplatného činí 498 Kč za klouzavý rok, čili za 6 čísel

Redakce:
Dr. Ing. Petr Welser, šéfredaktor
Ing. Mgr. Jiří Zikeš, jednatel
Ing. Petr Trafina
Mgr. David Kříž, Ladislav Musil, Ing. Václav Plecer

Redakční rada:
Mgr. Peter Bačík, Ph.D., Bratislava
Doc. Dr. Jan. H. Bernard, CSc., Praha
Dr. Milan Fišera, CSc., Praha
Dr. Stanislav Houzar, Ph.D., Brno
Ing. Jaromír Jedlička, Jeseník
Doc. Mgr. Jindřich Kynický, Ph.D., Brno
Prof. Dr. Milan Novák, CSc.,  Brno
Ing. Pavel Novotný, Olomouc
Mgr. Daniel Ozdín, Ph.D., Bratislava
Ing. Petr Pauliš, Kutná Hora
Dr. Luboš Rejl, Oslavany
Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D., Praha
Prof. Dr. Josef Staněk, CSc., Brno
P.g. Blahomír Šenk, Tišnov
Mgr. Pavel Škácha, Příbram
Mgr. Radek Škoda, Ph.D., Brno
Mgr. Martin Števko, Ph.D., Bratislava

Tisk a technická redakce: Tiskárna PROTISK s.r.o., Rudolfovská 617, 370 01 České Budějovice
Distribuce: Česká pošta, s.p. – středisko Postservis, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9