info@mineraly.org / Publikační rozhraní
 

 

Na této stránce naleznete informace o aktuálně vydaných číslech časopisu Minerál.

 

4/2017 - bez určeného tématu

Obsah:

MINERÁLY, LOKALITY
P.PAULIŠ, L.HRŮZEK, O.JANEČEK: Nové nálezy zeolitů v Lužických horách
T.KADLEC: Výskyty granátů ve Vlastějovicích
T.KADLEC: Žíla alpského typu s krystalickým arzenopyritem, scheelitem a Ti-minerály z kamenolomu Pohled u Havlíčkova Brodu
E.HORNÍKOVA: Staré Hory a banský revír v dolině Haliar
P.NOVOTNÝ: Nález krystalických vápenců v hřebenové části Hrubého Jeseníku
L.REJL: Nález dvou perel v „Jiřiččí zmole" u Oslavan
O.NESVARBA: Známé i méně známé lokality achátů a jaspisů v Podkrkonoší 2
L.REJL: Teorie náhodných nálezů
P.PAULIŠ, M.KOTYZ: Mineralogické nálezy z vápencového kamenolomu Holý vrch u Tměného Ujezda

INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA
B.TOMS: Křest knihy „Stezkami zlatonosných revírů Čech a Moravy"
P.PAULIŠ: Vyšel nový Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, vol. 24/2016, č.2

FEJETON, POVÍDKA, REPORTÁŽ
V.TECL: Výprava za minerály pákistánského Karakoramu - Díl 2. - Za vzorky k horníkům, obchodníkům i na burzu minerálů ve Škardu

PODIVUHODNÉ PŘÍRODNÍ VÝTVORY
J.VÍTEK: Kras nejsou jen jeskyně


Číslo vyšlo v září 2017

3/2017 - uranové minerály

Obsah:

MINERALOGIE, LOKALITY
V.GOLIÁŠ: Bezpečný sběr a zacházení s radioaktivními minerály
J.PLAŠIL: Historie výzkumu supergenních minerálů uranu v českých zemích
P.PAULIŠ, S.KOPECKÝ: Strhaře u Tišnova - zajímavý uranový výskyt
P.ŠKÁCHA, Z.DVOŘÁK: Přehled nejvýznamnějších lokalit uranových slíd v České republice
V.ŠREIN, B.ŠREINOVÁ: Jak jsme našli šreinit
D.VELEBIL: Minerály uranu ve sbírce Národního muzea
J.PLAŠIL: Nové minerály uranu popsané v nedávné minulosti

DRAHÉ KAMENY
I.MRÁZEK: Drahokamová výzdoba insignií Masarykovy univerzity
L.REJL: Těžba hadců, asbestu a výroba galanterního zboží v tzv. „Kolečkárně" u Hrubšic


INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA
V.SALÁŠEK, V. HILSEOVÁ: Vzpomínka sběratele minerálů Ing. Antonína Hilseho
E.ŠIMEK, J.MAREK: 232 let od vydání nejstarší geologické mapy z území České republiky
V.SMUTKOVÁ: RNDr. Daniel Smutek oslavil 65 let aneb „Záliba a koníček profesí, profese zálibou a koníčkem"
P.WELSER: Ohlédnutí za jarním Tišnovem
P.PAULIŠ: Karel Neuberger (2016): Olověné doly u královského svobodného horního města Stříbra
P.PAULIŠ: Petr Moravek a kol. (2017): Stezkami zlatonosných revírů Čech a Moravy


TIP NA VÝLET
T.PEK: Korsická Matra - zajímavé ložisko arsenových rud

FEJETON, POVÍDKA, REPORTÁŽ
Z.KERĎOVÁ: Co má společného zlato s vejcem aneb reportáž z kolumbijského dolu, kde těží zlato zodpovědně!


Číslo vyšlo v červenci 2017

2/2017 - bez určeného tématu

Obsah:

MINERALOGIE, LOKALITY
S.HOUZAR, M.NOVÁK: Puklice u Jihlavy - lepidolitový pegmatit jihlavského pegmatitového roje
T.KADLEC, M.VRTIŠKA, J.VÁCHA: Výskyty erlanů a mramorů v okolí Řípce na Táborsku
M.VRTIŠKA, K.JAKOBEC, M.KRIŠTŮFEK: Kolbeckit z Krásna u Horního Slavkova
S.HOUZAR: Hatchettin a válait - organické substance z rosicko-oslavanské kamenouhelné pánve, západní Morava
J.VLASÁČ, Š.FERENC, L.POLÁK: Cu mineralizácia v permských bazaltoch pri Banskej Bystrici (lokalita Senica-Lazina)
P.PAULIŠ, J.ŠVESTKA: Apatitové pseudomorfózy dinosauřích kostí z mongolské Gobi
L.JIRÁSEK, J.KONEČNÝ, J.ZÁRUBA: Jsou nálezy zlata v Krkonoších jen historií?
O.NESVARBA: Známé i méně známé lokality achátů a jaspisů v Podkrkonoší
Š.FERENC, J.VLASÁČ, L.POLÁK: Čuntava pri Dobšinej - zabudnutý výskyt ortuťových rúd a jeho problematická genéza
S.KOPECKÝ, P.PAULIŠ: Havlíčkobrodský rudní revír a mineralogie jeho rudných žil
L.POLÁK, J.VLASÁČ: Historická ťažba železných rúd medzi Ponikmi a Osrblím (středné Slovensko) I
P.ZEMAN, P.PAULIŠ, O.POUR, R.MALÍKOVÁ: Zeolity Pohorského vrchu a okolí

INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA
M.NOVÁK: Šedesát let sběratele minerálů, mineraloga a geologa Stanislava Houzara
D.SMUTEK: Železné hory mají svou poštovní známku
P.PAULIŠ: Jaroslav Kadlec (2014)- Na bicyklu za geologickými zajímavostmi okolí Votic
P.PAULIŠ: Karel Mařík (2016)- Encyklopedie drahých kamenů
S.HOUZAR: Šedesát let života RNDr. Milana Trnky s minerály, vltavíny a tektity

TIP NA VÝLET
J. VÍTEK: Varhany pod širým nebem


Číslo vyšlo v dubnu 2017

1/2017 - Rudňany

Obsah:

MINERALOGIE, LOKALITY
D.PETEREC: História ťažby a geologicko-ložisková charakteristika ložiska Rudňany
M.ŠTEVKO, D.PETEREC, L.TURECKY, L. KRÁČMAR: Prehlad zberatelsky atraktívnych minerálov z ložiska Rudňany
L.KRÁČMAR: Sběratelsky zajímavé karbonáty z Rudňanského rudného pole
L.KRÁČMAR: Neobyčejně pestrá krystalová morfologie křemene z Rudňan
L.TURECKÝ: Ni-Co minerály na rudných žilách ložiska Rudňany
M.ŠTEVKO, J.SEJKORA, D.PETEREC: Nález grumiplucitu na ložisku Rudňany
M.ŠTEVKO, L.DOJČANSKÝ, M.VOLEJNÍK, J.SEJKORA: Nový nález sekundárných minerálov na Hruběj žile v Rudňanoch
L.DOJČANSKÝ: Kalcity z vápencového lomu pri Rudňanoch


INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA
T.BUZRLA: MINERÁL Tišnov - mineralogická burza v novém provedení
M.MICHALSKI, J.PERIKGER: Patnáct let existence Mineralogického klubu Česká Třebová
P.PAULIŠ: Lukáš Křesina (2016): Poklady světa kamenů s podtitulem Minerály západní Moravy ve sbírce Muzea Vysočiny Třebíč
P.PAULIŠ: Jan Hloušek (2016): Jáchymov - Joachimsthal
J.ZIKEŠ: Duďa a Rejl: Svět drahých kamenů
J.ZIKEŠ: Láska k šutrům pro děti
J.CÍCHA: Unikátní krystaly z kovářovské pegmatitové oblasti na výstavě v píseckém muzeu
TIP NA VÝLET
V.TECL: Výprava za minerály pákistánského Karakoramu - Díl 1. - Za horníky a důlní činností v údolí Shigaru

 

Číslo vyšlo v březnu 2017

6/2016 - bez určeného tématu

Obsah:

MINERALOGIE, LOKALITY
T.KADLEC, P.PAULIŠ, O.POUR, F.FEDIUK: Mineralogie vápenato-silikátových hornin z lomu Nemojov u Pelhřimova
M.ŠTEVKO, J.SEJKORA: Nové nálezy sekundárných minerálov na lokalitě Lubietová-Podlipa a Poniky-Drienok
M.ŘEHOŘ, J.ŘEHOŘ, P.ŠAŠEK, P.MÁCOVÁ: Minerály lomu Československé armády - historie a současnost
S.KOPECKÝ, P.PAULIŠ: Vysoká u Havlíčkova Brodu - nová mineralogická lokalita havlíčkobrodského rudního revíru
L.VRTIŠKA: Mineralogické lokality Arizony navštívené během tucsonské Gem & Minerál show

DRAHÉ KAMENY
I.MRÁZEK: Langobardská ptačí spona z Lanžhota

INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA
S.HOUZAR: Moravské nerosty a jejich literatura 1940-1965
P.WELSER: Významné životní jubileum MUDr. Martina Bohatého
P.PERNICKA, J.BEDNAŘÍK, R.JUŘICA, J.SNOPEK, R. KOUTŇÁK: Vzpomínka na Pavla Slámu
P.PAULIŠ: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, vol. 24/2016, č.1
P.PAULIŠ: Ferry Fediuk (2016): Granit - portrét nejslavnějšího z kamenů
O.HAMERA: Zemřel pan Vlastimil Hudský

VÝZNAMNÍ SBĚRATELÉ
M.BOHATÝ, D.VELEBIL: Julia H. Schildbachová (1880-1962) - významná sběratelka minerálů z Mariánských Lázní

PODIVUHODNÉ PŘÍRODNÍ VÝTVORY
J.VÍTEK: Když utuhne láva

 

Číslo vyšlo v lednu 2017

SPECIÁL 2016 - ČERNÁ V POŠUMAVÍ A OKOLÍ

OBSAH:
J.ZIKEŠ, P.WELSER: Černá v Pošumaví a okolí
J.CÍCHA: Historie grafitových dolů u Černé v Pošumaví
J.ZIKEŠ, P.WELSER: Minerály pararul a alpských žil
P.WELSER, J.ZIKEŠ: Minerály erlanů v okolí Černé v Pošumaví
S.HOUZAR, M.NOVÁK, P.RADKOVA: Minerály metokarbonátových hornin z okolí Černé v Pošumaví
P.RADKOVA, M.NOVÁK, R.ŠKODA: Minerály skupiny pyrochloru
M.NOVÁK, P.WELSER, J.ZIKEŠ, M.MUSIL, O.MÁLEK, J.CÍCHA: Granitické pegmatity v okolí Černé v Pošumaví
M.NOVÁK, J.ZIKEŠ: Vyskytují se v okolí Černé v Pošumaví záhnědové pegmatity?
S.HOUZAR: Grafitické horniny v okolí Černé v Pošumaví a jejich minerály
J.CÍCHA: Podzemní vápencové lomy u Muckova
J.CÍCHA: Krasové jevy mezi Černou v Pošumaví a Bližnou

 

Speciál vyšel v lednu 2017

5/2016 - Kutnohorský rudní revír

Obsah:

MINERALOGIE, LOKALITY
P.PAULIŠ: Úvodem
P.PAULIŠ: Přehled historie, geologie a mineralogie kutnohorského rudního revíru
P.PAULIŠ, R.PAŽOUT: Nové mineralogické poznatky z kutnohorského rudního revíru
M.BOHATÝ: Z historie kutnohorské mineralogie (nerosty a jejich sběratelé)
D.VELEBIL: Kutnohorské minerály ve sbírce Národního muzea v Praze
P.NOVÁK: Průzkum historického podzemí, zejména starých důlních děl, v Kulné Hoře
P.PAULIŠ, J.MALEC: Zasypeme Kaňk?
M.BOHATÝ, M.FIŠERA: Filip Huda (1849-1910), zapomenutý kutnohorský amatérský geolog a sběratel
V.ŠTĚDRÁ: Dumortierit z pegmatitu na Miskovickém vrchu u Kutné Hory

INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA
L. KRÁČMAR: „Barevné kouzlo křemene" - doprovodná výstava na listopadových Minerálech Brno

 

Číslo vyšlo v listopadu 2016

4/2016 - bez určeného tématu

Obsah:

MINERALOGIE, LOKALITY
T.KADLEC: Chemismus dutinových turmalínů a granátů z pegmatitu u Golčova Jeníkova
R.KOPÁČIK, Š.FERENC: Sabugalit z lokality Březno - Skalka (středné Slovensko)
L.REJL: Oslavany (Brněnky) - nové naleziště vltavínu
P.HAVRÁNEK: Minerály z kamenolomu Nemojov u Pelhřimova
Š.KREJSEK: Dolní Bory, některé nové nálezy (I)
Š.KREJSEK: Nové nálezy z křemenných žil v lomu Horní Bory
M.ŠTEVKO, M.VOLEJNÍK: Nové nálezy minerálov na mastencovo-magnezitovom ložisku Mútnik pri Hnúšti,Slovenská republika
L.REJL: Rváčovské „šeďáky"
L.VRTIŠKA, D.VELEBIL: Rubíny v kyanitu z Chodova u Bečova nad Teplou
D.OZDÍN, A.ŠUCHAŇ, M.SOLIVAJS: Unikátny nález azuritu na lokalitě Piesky pri Španej Dolině

DRAHÉ KAMENY
E.HORNÍKOVA: Obsidián z Břehova v rukách člověka už od pravěku
I.MRÁZEK: Drahé kameny na starověkém Kypru

INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA
S.HOUZAR: Životní jubileum sběratele minerálů Ing. Miloslava Wernera - 75 let
P.PAULIŠ: Vyšla nová kniha o uranových minerálech a jejich nalezištích v České republice
V.PLECER: Stručný průvodce vltavínovými lokalitami jižních Čech - díl 3.

PODIVUHODNÉ PŘÍRODNÍ VÝTVORY
J.VÍTEK: Skalní hřiby v rozličných horninách

TIP NA VÝLET
P.PAULIŠ: Stolová hora - geomorfologický fenomén jižní Afriky

 

Číslo vyšlo v srpnu 2016

3/2016 - Jihočeské číslo

Obsah:

MINERALOGIE, LOKALITY
P.WELSER, M.MUSIL, O.MÁLEK, J.ZIKEŠ, P.MACHEK: Elbaitový pegmatit Rudolfov u Č.Budějovic
J.ZIKEŠ, P.WELSER, D ŠEFČÍK, O.MÁLEK: Nerosty kontaktní metamorfózy z lomu u Nihošovic
P.WELSER, J.ZIKEŠ, O MÁLEK: Minerály granulitů a serpentinizovaných peridotitů z lomu Plešovice u Č.Krumlova (granulitový masív Blanský les)
J.CÍCHA: Záhada píseckého milaritu
T.KADLEC, L.VRTIŠKA: Výskyt ilmenitu v okolí obce Křeč u Černovic na Táborsku
D.ŠEFČÍK: Heliodory a další pozoruhodné minerály z lomu U Obrázku v Píseckých horách
T.KADLEC, P.PAULIŠ, O.POUR: Nový výskyt wolframového zrudněni nedaleko Chrbonína u Černovic na Táborsku
J.VÁCHA: Mineralogie okolí Rípce u Soběslavi
J.ZIKEŠ, P.WELSER, O.MÁLEK: Anomální akumulace apatitu u Dobřejovic na Českobudějovicku
P.WELSER, J.ZIKEŠ, O.MÁLEK: K výskytu pseudomorfóz křemene po kalcitu u Meziluží na Novohradsku
A.MALEŇÁKOVÁ, D.MATÝSEK, J.JIRÁSEK, P.WELSER, J.ZIKEŠ: Kryptomelan z jihočeských křemenných žil

INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA
P.WELSER: Významné životní jubileum Petra Pauliše
L.REJL: Za Jiřím Skalickým
V.PLECER: Stručný průvodce vltavínovými lokalitami jižních Čech - díl 2.
S.NĚMEC: Důkaz chrómu v minerálech
J.ZIKEŠ: Petr Šindelář; Za nerosty Písecka

PODIVUHODNÉ PŘÍRODNÍ VÝTVORY
J.VÍTEK: Přírodní jehly, komíny a pyramidy

Číslo vyšlo v červenci 2016

2/2016 - bez určeného tématu

Obsah:

MINERALOGIE, LOKALITY
V.TOEGEL: Nález atraktivních krystalů berylu v pegmatitu Střelecký důl
J.JIRÁSEKKrystalovaný hematit z uranového ložiska Harrachov - Rýžoviště
P.PAULIŠ, V.VENCLÍK, O.POUR, F.LAUFEK, M.BLAŽEK, J.PLACHÁČEK, F.FEDIUK: Výskyt korundové horniny na polymelalickém ložisku Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu
L.POLÁK: Uranová mineralizácía v Selciach pri Banskej Bystrici
L MARTINÁSEK, P.PAULIŠ, M.BENEŠ, O.POUR, F.FEDIUK: Silicilové konkrece s barytem z vápencového kamenolomu Kotouč u Štramberka
E.HORNÍKOVA: Zber minerálov v opustenom lome Kremnica - Lučky
I.VAŠINA: Cu-minerály a fluorit z lomu Dřínová v Předklášteří
L.VRTIŠKA: Nové přírůstky v mineralogické sbírce Národního muzea z pracovní cesty po španělských
a portugalských lokalitách
P.PAULIŠ, D.VELEBIL: Cornwallské dolování a minerály

INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA
J.ZIKEŠ: V redakci slavíme dvě kulatá jubilea
K.NEUBERGER: Hornicko-historický spolek Stříbro
P.PAULIŠ: Jan Petránek a kolektiv (2016): Encyklopedie geologie - Česká geologická služba, Praha
P.PAULIŠ: Michal Urban a kolektiv (2015): Horní města Krušných hor, Ústecký kraj - Fornica publishing, Sokolov
P.PAULIŠ: Jan Sklenář a kolektiv (2015): Metodika preventivní a sanační konzervace sbírkových předmětů z oblasti paleontologie a mineralogie ohrožených produkty degradace sulfidů - Národní muzeum a VŠCHT, Praha
E.HORNÍKOVA: Peter Semrád - Krása drahokamu, Európsky drahý opál z Dubníka
F.VESELOVSKÝ, J.PLAŠIL, P.ČERNÝ, P.ONDRUŠ, M.ŠEDINA, P.ŠKÁCHA, K.BABKA, K.ONDRUŠOVÁ: Za Honzou Hlouškem (1950-2014)
V.PLECER: Geologická expozice Fefrovské rybníky
R.STRANKMULLER: Hodně zdraví, Zbyňku

Číslo vyšlo v květnu 2016

1/2016 - Alpské strahlerství

Obsah:

MINERÁLY, LOKALITY
J.CÍCHA: Alpské žíly - vznik, vývoj a výskyt v oblasti Alp
J.CÍCHA: Alpští slrahleři a strahlerství
P.PLZÁK: Za minerály alpských žil do Švýcarska
A.ČERVENÝ: Nález kryslalovaného zlata na Zinggenslocku
F.SLABÝ: Méně známé lokality Východních Alp
J.TOMAN: Alpská „klasika" ve sbírce Moravského zemského muzea
F.SLABÝ: Muzea v oblasti Alp s expozicemi alpských minerálů


INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA
J.LOUN: Vzpomínka na prof. RNDr. Jana Petránka, DrSc. (7.8.1922-2.12.2015)
P.ŠINDELÁŘ: Burza minerálů v Chamonix


PODIVUHODNÉ PŘÍRODNÍ VÝTVORY
J.VÍTEK: Skalní dutiny tafoni


FEJETON, POVÍDKA, REPORTÁŽ
Z.BĚHAL, J.STRNAD: Zillerlalské Alpy: jak jsme hledali a nenašli


Číslo vyšlo v březnu 2016