Časopis MINERÁL

Vydavatel:
Jihočeský mineralogický klub z. s.
Jiráskovo nábřeží 1540/22
370 04 České Budějovice

Tel.: 602 140 345
E-mail: mineral@mineraly.org

ISSN 1213-0710; Reg. MK ČR E 12190

Vychází 6x ročně, cena předplatného činí 699 Kč za klouzavý rok, čili 6 čísel

Redakce:
Dr. Ing. Petr Welser, šéfredaktor
Ing. Mgr. Jiří Zikeš, jednatel
Mgr. David Kříž, Bc. Ladislav Musil, Ing. Václav Plecer

Redakční rada:
Mgr. Peter Bačík, Ph.D., Bratislava
Ing. Tomáš Buzrla, Tišnov
Dr. Milan Fišera, CSc., Praha
Ing. Jaromír Jedlička, Jeseník
RNDr. Luděk Kráčmar, Brno
Prof. Dr. Milan Novák, CSc., Brno
Ing. Pavel Novotný, Olomouc
Mgr. Daniel Ozdín, Ph.D., Bratislava
Ing. Petr Pauliš, Kutná Hora
Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D., Praha
Mgr. Pavel Škácha, Příbram
Mgr. Radek Škoda, Ph.D., Brno
Mgr. Martin Števko, Ph.D., Bratislava
Mgr. Jiří Toman, Ph.D., Brno
Mgr. Dalibor Velebil, Praha
Mgr. Eva Víšková, Ph.D., Brno
Mgr. Luboš Vrtiška, Praha

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: