Jihočeský mineralogický klub z.s.

Jihočeský mineralogický klub je zapsaný spolek sdružující zájemce o mineralogii a příbuzné geologické vědy jakými jsou petrografie, ložisková geologie, montanistika apod. Cílem klubu je aktivně poznávat a chránit naší neživou přírodu, vzdělávat členy klubu v geologických vědách a umožňovat členům klubu vzájemnou výměnu informací. Ačkoliv činnost klubu není regionálně omezená, jeho aktivity směřují primárně k poznání jihočeského regionu. Klub vznikl v roce 2003 a u jeho zrodu stáli PaedDr. Václav Pavlíček z pedagogické fakulty Jihočeské univerzity jako odborný garant klubu, Ing. Jiří Zikeš a Ing. Petr Zeman. Od roku 2005 vykonává odbornou garanci Dr. Ing. Petr Welser z Řepiště u Paskova.

Klub se schází jedenkrát za měsíc, zpravidla každé první pondělí v měsíci v salonku restaurace Bernard v Českých Budějovicích.

Stanovy Jihočeského mineralogického klubu z.s. naleznete zde.

Nabídka pro nečleny:

  • osobní nebo e-mailové konzultace k identifikaci minerálů (určování vzorků jednoduchými metodami)
  • RTG difrakční analýzy zajímavých vzorků z jihočeských lokalit
  • aktuální informace o vybraných jihočeských lokalitách
  • výměna přebytků

Kontaktní informace:

Adresa:

Jihočeský mineralogický klub z.s.
Jiráskovo nábřeží 1540/22
370 04 České Budějovice
Česká Republika

IČO: 27051994
DIČ: CZ27051994
Spis je vedený na MV pod č.j.: VS/1-1/66 134/07-R
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
č.ú.: 2302082602/2010

Předseda: Ing. Václav Plecer
Místopředseda: Mgr. David Kříž

e-mail: info@mineraly.org

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: