Vydané tituly:

Klepnutím na obálku časopisu zobrazíte jeho obsah. Pokud potřebujete vyhledat, v jakém čísle byl publikován konrétní článek, použijte rejstřík.


Nejnovější číslo:

4/2021 - Fe oxidy, hydroxidy

Obsah:

Limonit: goethit, jarosit a jejich příbuzní… / S. HOUZAR, E. VÍŠKOVÁ Rozmanitost limonitu ve sbírce Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského muzea / J. TOMAN, E. VÍŠKOVÁ Oxidické minerály železa v příbramské rudní oblasti / P. ŠKÁCHA Goethity Křemžské kotliny / P. WELSER, J. ZIKEŠ Limonitové železné rudy v oblasti Bílého potoka mezi Veverskou Bítýškou a Velkou Bíteší / S. HOUZAR Maghemit z vltavínonosných štěrků na západní Moravě / S. HOUZAR Limonity z neogenních profilů v okolí Znojma / J. ŠMERDA Pekelská štola u Stříbrných Hor (okr. Havlíčkův Brod) – neznámá lokalita schwertmannitu / K. MALÝ, J. HAVLÍČEK, P. HRŠELOVÁ Schwertmannit ze štoly v Přibyslavi / K. MALÝ Železem bohaté členy alunitové superskupiny na území Moravy, aneb moravské jarosity, beudantit a corkit / P. HRŠELOVÁ Jarosit z historické lokality Smrkovice u Písku a prvé nálezy minerálů jarositové skupiny u nás / J. CÍCHA, E.VÍŠKOVÁ Variabilita kremnických sekundárnych minerálov Fe – nová výzva pre ich skúmanie? / M. PATÚŠ Železivce z Ledče nad Sázavou a okolí / V. DLOUHÝ, J. JURÁČEK, P. PAULIŠ INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA Co může vytvořit koroze / D. HOLÉCZY, P. HRŠELOVÁ P. Machek - V. Machek / V. MACHEK Právě vychází nové číslo časopisu Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae 1/2021 / S. HOUZAR, E. VÍŠKOVÁStarší čísla:

1-2021 2-2021
1-2020 2-2020 3-2020 4-2020 5-2020 6-2020
1-2019 2-2019 3-2019 4-2019 5-2019 6-2019
1-2018 2-2018 3-2018 4-2018 5-2018 6-2018
1-2017 2-2017 3-2017 4-2017 5-2017 6-2017
1-2016 2-2016 3-2016 4-2016 5-2016 6-2016 S-2016
1-2015 2-2015 3-2015 4-2015 5-2015 6-2015
1-2014 2-2014 3-2014 4-2014 5-2014 6-2014
1-2013 2-2013 3-2013 4-2013 5-2013 6-2013
1-2012 2-2012 3-2012 4-2012 5-2012 6-2012
1-2011 2-2011 3-2011 4-2011 5-2011 6-2011
1-2010 2-2010 3-2010 4-2010 5-2010 6-2010 S-2010
1-2009 2-2009 3-2009 4-2009 5-2009 6-2009 S-2009
1-2008 2-2008 3-2008 4-2008 5-2008 6-2008 S-2008
1-2007 2-2007 3-2007 4-2007 5-2007 6-2007 S-2007
1-2006 2-2006 3-2006 4-2006 5-2006 6-2006
1-2005 2-2005 3-2005 4-2005 5-2005 6-2005
1-2004 2-2004 3-2004 4-2004 5-2004 6-2004
1-2003 2-2003 3-2003 4-2003 5-2003 6-2003
1-2002 2-2002 3-2002 4-2002 5-2002 6-2002
1-2001 2-2001 3-2001 4-2001 5-2001 6-2001
1-2000 2-2000 3-2000 4-2000 5-2000 6-2000
1-1999 2-1999 3-1999 4-1999 5-1999 6-1999
1-1998 2-1998 3-1998 4-1998 5-1998 6-1998
1-1997 2-1997 3-1997 4-1997 5-1997 6-1997
1-1996 2-1996 3-1996 4-1996 5-1996 6-1996
1-1995 2-1995 3-1995 4-1995 5-1995 6-1995
1-1994 2-1994 3-1994 4-1994 5-1994 6-1994
1-1993 2-1993 3-1993 4-1993
1-1992 1-1992

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: