3/2021 - Fe oxidy, hydroxidy

Obsah:

Limonit: goethit, jarosit a jejich příbuzní… / S. HOUZAR, E. VÍŠKOVÁ Rozmanitost limonitu ve sbírce Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského muzea / J. TOMAN, E. VÍŠKOVÁ Oxidické minerály železa v příbramské rudní oblasti / P. ŠKÁCHA Goethity Křemžské kotliny / P. WELSER, J. ZIKEŠ Limonitové železné rudy v oblasti Bílého potoka mezi Veverskou Bítýškou a Velkou Bíteší / S. HOUZAR Maghemit z vltavínonosných štěrků na západní Moravě / S. HOUZAR Limonity z neogenních profilů v okolí Znojma / J. ŠMERDA Pekelská štola u Stříbrných Hor (okr. Havlíčkův Brod) – neznámá lokalita schwertmannitu / K. MALÝ, J. HAVLÍČEK, P. HRŠELOVÁ Schwertmannit ze štoly v Přibyslavi / K. MALÝ Železem bohaté členy alunitové superskupiny na území Moravy, aneb moravské jarosity, beudantit a corkit / P. HRŠELOVÁ Jarosit z historické lokality Smrkovice u Písku a prvé nálezy minerálů jarositové skupiny u nás / J. CÍCHA, E.VÍŠKOVÁ Variabilita kremnických sekundárnych minerálov Fe – nová výzva pre ich skúmanie? / M. PATÚŠ Železivce z Ledče nad Sázavou a okolí / V. DLOUHÝ, J. JURÁČEK, P. PAULIŠ INFORMACE, KRONIKA, LISTÁRNA Co může vytvořit koroze / D. HOLÉCZY, P. HRŠELOVÁ P. Machek - V. Machek / V. MACHEK Právě vychází nové číslo časopisu Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae 1/2021 / S. HOUZAR, E. VÍŠKOVÁ

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: