Aktinolit

Odrůdy -
Krystalochemický vzorec: Ca2(Mg,Fe)5Si8O20(OH)2
Mineralogický systém: Inosilikáty
Krystalová soustava: monoklinická
Tvrdost: 5 - 6
Hustota: 3,2
Barva: zelená až černá
Barva vrypu: bílá
Propustnost: průsvitný
Štěpnost: dobrá
Lom: nerovný
Lesk: skelný
Tvary a vzhled: stébelnaté a jehlicovité agregáty
Jiné vlastnosti: částečně rozpustný v horké HCl
Výskyt: -

Název minerálu je odvozen od řeckého slova "paprsčitý", neboť aktinolit vytváří nejčastěji paprsčité stébelnaté agregáty. Patří mezi amfiboly a tvoří řadu s tremolitem, od něhož se odlišuje vyšším obsahem železa. Nalézt jej můžeme v amfibolitech například v okolí Černé v Pošumaví.Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: