Allanit

Odrůdy -
Krystalochemický vzorec: (Ca,Ce,Y)2(Al,Fe)3Si3O12(OH)
Mineralogický systém: Sorosilikáty
Krystalová soustava: monoklinická
Tvrdost: 5,5 - 6
Hustota: 3,9
Barva: černá
Barva vrypu: šedá
Propustnost: opakní
Štěpnost: -
Lom: -
Lesk: -
Tvary a vzhled: tlustě tabulkovité krystaly, kusový
Jiné vlastnosti: -
Výskyt: -

Allanit je vzácný minerál vyskytující se v některých pegmatitech. Po chemické stránce se jedná o složitý křemičitan obsahující vzácné prvky cerium, yttrium, thorium, někdy i uran, dysprosium lanthan a další prvky. Allanit patří mezi tzv. metamiktní minerály, tj. minerály, u kterých došlo vlivem vlastního radioaktivního záření k rozpadu struktury (molekulové mřížky). Jednotlivé částice jsou uspořádány chaoticky a látka se změnila ve sklo. Minerál si v hornině sice uchovává původní tvar (jednoklonné krystaly), ale postrádá vnitřní uspořádání. Kromě toho při metamiktní přeměně zvětší svůj objem, takže zpravidla dochází k rozpukání okolní horniny nebo k rozdrcení okolních nerostů. Větší krystaly a zrna allanitu se našly v okolí Rudolfova u Českých Budějovic.

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: