Andalusit

Odrůdy -
Krystalochemický vzorec: Al2SiO5
Mineralogický systém: Nesosilikáty (ortosilikáty)
Krystalová soustava: rombická
Tvrdost: 7 - 7,5
Hustota: 3,2
Barva: růžová, fialovohnědá, šedá
Barva vrypu: bílá
Propustnost: průsvitný až opakní
Štěpnost: -
Lom: -
Lesk: -
Tvary a vzhled: čtyřboké sloupcovité krystaly, kusový
Jiné vlastnosti: v kyselinách nerozpustný
Výskyt: -

Andalusit, který získal název podle svého naleziště v Andalusii ve Španělsku, je nenápadný minerál, jehož výskyt na jihu Čech je vázán na pruh krystalických břidlic táhnoucí se od Frymburka k Borovanům. Tyto pararuly místy obsahují drobné křemenné a pegmatitové čočky s andalusitem, jehož sloupcovité krystaly jsou až přes decimetr velké. Protože je andalusit odolný zvětrávání, dostává se i do náplavů. Hojně se vyskytuje například v údolní terase Vltavy a Malše. Andalusit je polymorfní (má stejné chemické složení, ale různý vzhled) s kyanitem a sillimanitem. Kyanit je trojklonný, zatímco andalusit a sillimanit jsou kosočtverečné. Často jeden z uvedených minerálů přechází do jiného, takže na jednom vzorku můžeme nalézt například andalusit se sillimanitem apod.

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: