Beryl

Odrůdy -
Krystalochemický vzorec: Be3Al2(SiO3)6
Mineralogický systém: Cyklosilikáty
Krystalová soustava: hexagonální
Tvrdost: 7,5 - 8
Hustota: 2,6
Barva: žlutá, žlutozelená
Barva vrypu: bílá
Propustnost: průsvitný
Štěpnost: -
Lom: -
Lesk: -
Tvary a vzhled: sloupcové krystaly, stébelnaté agregáty, kusový
Jiné vlastnosti: nerozpustný v kyselinách
Výskyt: -

Drahokamová odrůda berylu - smaragd, je jedním z nejkrásnějších a také nejcennějších drahých kamenů. Vedle smaragdu vytváří beryl i další drahokamové odrůdy jako jsou modrozelený akvamarín, žlutý heliodor a růžový morganit. Akvamarín a heliodor se v minulosti nalézaly v pegmatitech v okolí Písku a byly jedinými opravdovými drahokamy, které na jihu Čech bylo možné nalézt. Obecný beryl je méně nápadný a tvoří zpravidla šestiboké sloupce a stébelnaté agregáty. Téměř výhradně se vyskytuje v pegmatitech. Tam, kde se vyskytuje ve větším množství, je důležitou surovinou pro získávání berylia. Na jihu Čech byl nejhojnější v pegmatitech v okolí Písku, kde bylo možné v minulosti najít krystaly velké až několik desítek centimetrů. Tyto nálezy jsou již, bohužel, minulostí, ale přesto lze tu a tam beryl v okolí Písku najít. V poslední době se nalezly pěkné ukázky krystalovaného berylu též v okolí Bukvice na Novohradsku.Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: