Cerusit

Odrůdy -
Krystalochemický vzorec: PbCO3
Mineralogický systém: Karbonáty
Krystalová soustava: rombická
Tvrdost: tabulkovité krystaly, shluky krystalů, celistvý, zemitý
Hustota: -
Barva: bezbarvý, bělošedá / bílý / průhledný až průsvitný
Barva vrypu: -
Propustnost: -
Štěpnost: zřetelně prismatická / lasturnatý / sklený až smolný
Lom: -
Lesk: -
Tvary a vzhled: tabulkovité krystaly, shluky krystalů, celistvý, zemitý
Jiné vlastnosti: šumí ve zředěné HNO3
Výskyt: produkt oxidace galenitu, na polymetalických žilách

Cerusit (v mezinárodní transkripci psáno se dvěma s – cerussite) získal svůj název z latinského slova „cerussa“, což bylo označení pro bílé barvivo – bělobu, která se vyráběla z olovnatých solí. Cerusit zaujme na první pohled svou vahou. Je výrazně těžší než „běžné“ nerosty. Vždyť také obsahuje asi 78% těžkého olova. Tvoří rozmanité krystaly, od jehlicovitých, přes sloupcovité, tabulkovité až jehlancovité. Je to typický sekundární nerost, tj. takový, který vzniká přeměnou jiných minerálů, v případě cerusitu přeměnou (oxidací) galenitu. Cerusit můžeme najít na haldě starého dolu u Velké, kde doprovází galenit. Má nejčastěji šedočernou barvu a zemitý vzhled. Někdy je galenit zcela přeměněn a v takovém případě vznikly drobné dutinky, ve kterých může cerusit tvořit i drobné žlutobílé krystalky.Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: