Dolomit

Odrůdy -
Krystalochemický vzorec: CaMg(CO3)2
Mineralogický systém: Karbonáty
Krystalová soustava: trigonální
Tvrdost: klencové krystaly, zrnitý, kusový / průsvitný
Hustota: -
Barva: šedobílá, žlutavá, hnědá / bílý
Barva vrypu: -
Propustnost: -
Štěpnost: dokonalá / lasturnatý / skelný
Lom: -
Lesk: -
Tvary a vzhled: klencové krystaly, zrnitý, kusový / průsvitný
Jiné vlastnosti: rozpustný v horké HCl
Výskyt: běžný na rudných žilách

Názvem dolomit označujeme jednak minerál a jednak horninu. Je to obdobný jev jako u vápence. Dolomit je v mnoha směrech vápenci podobný a také až do roku 1791 nebyly oba minerály vzájemně rozlišovány. Teprve francouzský geolog D. Dolomieu (čti dolomijé) upozornil na rozdíly obou minerálů. V přírodě není dolomit rozšířen tak jako vápenec, vyskytuje se však místy v celých pohořích (Dolomity). Pěkné klencové krystaly dolomitu se nacházejí na rudných žilách, kde vykrystalizoval z hydrotermálních roztoků. V jižních Čechách můžeme dolomit najít na haldách starých dolů, například v Ratibořském revíru. Poblíže Křemže byly v minulosti kutány žilky a polohy bílého celistvého minerálu, který byl dlouhou dobu mylně považován za magnezit. Teprve moderní rentgenografické metody prokázaly, že se jedná také o dolomit.Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: