Fluorit

Odrůdy -
Krystalochemický vzorec: CaF2
Mineralogický systém: Halogenidy
Krystalová soustava: kubická
Tvrdost: 4 / 3,0 - 3,2
Hustota: -
Barva: bezbarvý, fialová, zelená/bílý
Barva vrypu: -
Propustnost: -
Štěpnost: dobrá/nerovný/skelný
Lom: -
Lesk: -
Tvary a vzhled: krychlové krystaly, krystalické agregáty, kusový
Jiné vlastnosti: po zahřátí světélkuje
Výskyt: řídký

Fluorit, česky kazivec, se vyskytuje na hydrotermálních žilách, na některých rudních žilách, ale i v tzv. alpské paragenezi, tedy v horninách metamorfovaných. Velice pěkné ukázky fluoritu vytvářejícího velké modré a zelené kubické krystaly se nacházely například ve Vrchoslavi v severních Čechách. V jižních Čechách je fluorit vzácnější, ale přesto lze nalézt pěkné vzorky i zde. Jediné ložisko, kde se v jižních Čechách fluorit v minulosti těžil, bylo v Mutěnicích u Strakonic. Mutěnický fluorit je jablečně zelený, bezbarvý, nebo vzácně i fialový. Další jihočeské výskyty jsou Velká, vrch Homolka u Lásenice aj. V alpské paragenezi se našel fluorit v Černé v Pošumaví jako drobné fialové krystalky v desetinách milimetru, které byly narostlé na zeleném epidotu.Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: