Galenit

Odrůdy -
Krystalochemický vzorec: PbS
Mineralogický systém: Sulfidy, selenidy a telluridy
Krystalová soustava: kubická
Tvrdost: 2,5
Hustota: 7,6
Barva: olověně šedá
Barva vrypu: šedá
Propustnost: opakní
Štěpnost: -
Lom: -
Lesk: -
Tvary a vzhled: krychlové krystaly, spojky, kostrovité agregáty, celistvý
Jiné vlastnosti: štěpnost, rozpustný v HNO3
Výskyt: -

Galenit, nebo-li leštěnec olověný, je nejdůležitější rudou olova. Obsahuje více jak 86% olova a skoro vždy obsahuje i nepatrnou příměs stříbra. Proto byl v minulosti těžen také jako neušlechtilá stříbrná ruda. Má dokonalou štěpnost, podle které ho lze odlišit od jiných kovově lesklých minerálů. Z větších kusů se dají snadno "vylámat" pseudokrystaly v podobě krychliček. Skutečné krystaly mají nejčastěji podobu krychlí nebo jejich spojek. Pokud galenit vytváří krystaly v podobě oktaedrů, označuje se jako steinmannit. Galenit se vyskytuje na rudních žilách spolu s dalšími sirníky, jako jsou například pyrit, chalkopyrit a sfalerit. Všechny tyto minerály můžeme sbírat na starých haldách v ratibořsko-vožickém revíru. V nedávné době se objevily křemenné žíly s galenitem a dalšími sulfidy také u Ševětína. Bohužel v tomto případě se jednalo jen o mineralogicky zajímavý výskyt a v současné době zde již galenit nenalezneme. Další lokalitou galenitu v jižních Čechách je Velká u Milevska.Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: