Goethit

Odrůdy -
Krystalochemický vzorec: FeO(OH)
Mineralogický systém: Oxidy a hydroxidy
Krystalová soustava: rombická
Tvrdost: 5 - 5,5 / 4,3
Hustota: -
Barva: černohnědá / žlutohnědý / opakní
Barva vrypu: -
Propustnost: -
Štěpnost: dokonalá / nerovný / polokovový
Lom: -
Lesk: -
Tvary a vzhled: jehlicovité krystaly, ledvinité agregáty s radiálně paprsčitou stavbou
Jiné vlastnosti: zahřátý projevuje magnetické vlastnosti
Výskyt: méně častý

Goethit se na jihočeských nalezištích vyskytuje nejčastěji jako černohnědé, polokovově lesklé ledvinité agregáty. Vznikl lateritickým zvětráváním hadců v Křemžské kotlině. Železo obsažené v hadcích se zvětráváním uvolnilo a v oxidační zóně, tj. mimo dosah spodní vody se vysráželo v podobě hydroxidů a vytvořilo tzv. lebníky. Ty se v okolí těžily jako železná ruda a zpracovávaly se v huti v Adolfově (dnešní Holubov). Někdy goethit zachová tvar původního nerostu a pak takovému tvaru říkáme pseudomorfóza (například po zvětrání pyritu může vzniknout pseudomorfóza ve tvaru krychle).

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: