Hydrozinkit

Odrůdy -
Krystalochemický vzorec: Zn5 (CO3)2 (OH)6
Mineralogický systém: Karbonáty
Krystalová soustava: monoklinická
Tvrdost: 2 - 2,5 / 4
Hustota: -
Barva: křídově bílá, našedlá / bílý / průsvitný až opakní
Barva vrypu: -
Propustnost: -
Štěpnost: dokonalá / nerovný / matný, hedvábný
Lom: -
Lesk: -
Tvary a vzhled: povlaky, kůry, zemitý
Jiné vlastnosti: rozpustný v HCL, bílá luminiscence v UV-C
Výskyt: produkt oxidace sfaleritu na rudních žilách, častý

Hydrozinkit je vedle malachitu, azuritu a cerusitu dalším ze sekundárních minerálů jihočeských rudních žil. Jméno hydrozinkitu je odvozeno podle chemického složení, neboť obsahuje zinek a vodu (hydro-). Vzniká recentně (v současné době) jako produkt větrání sfaleritu. Tvoří zemité povlaky, kůry a hroznovité agregáty křídově bílé barvy na vzorcích obsahujících sfalerit. Často doslova „teče“ a vytváří slepence v haldovém materiálu. Nejčastěji se s hydrozinkitem můžeme setkat na starých haldách ratibořsko-vožického rudního revíru.Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: