Korund

Odrůdy -
Krystalochemický vzorec: Al2O3
Mineralogický systém: Oxidy a hydroxidy
Krystalová soustava: trigonální
Tvrdost: 9 / 3,9 - 4,1
Hustota: -
Barva: šedohnědá, modravá / bílý
Barva vrypu: -
Propustnost: -
Štěpnost: chybí / lasturnatý / skelný
Lom: -
Lesk: -
Tvary a vzhled: sloupečkovité až soudkovité krystaly, valounky / průhledný až průsvitný
Jiné vlastnosti: nerozpustný v kyselinách
Výskyt: vzácný v pegmatitech a krystalických břidlicích

Kdo by neznal drahokamy rubín a safír, které jsou mnohdy ceněny více než diamanty? Oba drahokamy jsou odrůdami minerálu korundu. Obecný korund má nejčastěji barvu modrošedou a rozpozná se snadno podle vysoké tvrdosti. Je devátým členem Mohsovy stupnice tvrdosti a z přírodních materiálů je tvrdší pouze diamant. Na jihu Čech se korund vzácně vyskytuje zarostlý do andalusitu v okolí Trhových Svinů. Vzniká ve vyvřelých horninách bohatých na kysličník hlinitý, například v pegmatitech. Velikost jihočeského korundu je někdy pouze milimetr, ale vzácně dosahuje velikosti až jeden centimetr. Historicky se korund vyskytoval též v lomu u Kloubu u Protivína.Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: