Křemen

Odrůdy křišťál, ametyst, záhněda, růženín, morion, chalcedon
Krystalochemický vzorec: SiO2
Mineralogický systém: Oxidy a hydroxidy
Krystalová soustava: trigonální
Tvrdost: 7 / 2,65
Hustota: -
Barva: čirý, bílá, růžová, fialová, hnědá / bílý / průhledný až průsvitný
Barva vrypu: -
Propustnost: -
Štěpnost: chybí / lasturnatý / skelný
Lom: -
Lesk: -
Tvary a vzhled: prizmatické krystaly, drúzy, kusový
Jiné vlastnosti: v kyselinách se nerozpouští, rýpe sklo
Výskyt: hojný, v pegmatitech a křemenných žilách, hydrotermální žíly, v tzv. alpské paragenezi

Křemen je vůbec nejrozšířenějším minerálem a známe jej v mnoha různých odrůdách a varietách. Velmi často krystaluje v úhledných šestibokých prizmatických krystalech a drúzách a proto je oblíbeným minerálem sběratelů. Čirý křemen se nazývá křišťál. Pěkné jihočeské křišťály se nacházely v Ratibořských Horách a u Dražíče na Bechyňsku. Růžová varieta křemene - růženín, je znám z píseckých pegmatitů. Růženín krystaluje jen velmi vzácně a proto jej v jižních Čechách nalezneme pouze jako kusový. Fialovou odrůdu křemene nazýváme ametyst. Ametyst lze najít v okolí Milevska (vrch Chlum a Chumelák). Hnědá odrůda křemene se označuje jako záhněda. Krásné krystaly záhnědy velké až několik desítek centimetrů známe z pegmatitů v okolí Kovářova, z Rudolfova u Českých Budějovic a z jiných nalezišť. Jedny z nejkrásnějších jihočeských záhněd pochází z naleziště u Dražic na Táborsku. Skrytě krystalickou odrůdu křemene (makroskopicky vypadá jako amorfní) označujeme jako chalcedon. Chalcedon vytváří krápníkovité agregáty v okolí Křemže, kde vzniká zvětráváním hadců. Křemen bílé nebo šedavé barvy označujeme jako obecný a setkáme se s ním prakticky na všech nalezištích. Pěkné ukázky krystalovaného obecného křemene se našly v Novohradských horách, v Hutích u Bechyně u Jemnice aj.Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: