Kyanit

Odrůdy -
Krystalochemický vzorec: Al2SiO5
Mineralogický systém: Silikáty
Krystalová soustava: triklinická
Tvrdost: 4,5 - 7,51 / 3,6
Hustota: -
Barva: modrá, bílá, šedá / bílý / průsvitný
Barva vrypu: -
Propustnost: -
Štěpnost: dobrá / nerovný / skelný až matný
Lom: -
Lesk: -
Tvary a vzhled: stébelnaté a lupenité krystaly
Jiné vlastnosti: v kyselinách nerozpustný
Výskyt: řídký výhradně v metamorfovaných horninách

Kyanit (dříve označovaný též jako disthen2), získal svůj název podle řeckého kyanos, což značí modrý. A skutečně, přestože jej lze najít i v barvě bílé, šedé nebo zelenavé, pokud se kyanit "povede" je jeho modrá barva jedna z nejhezčích ve světě minerálů. Nejčastěji tvoří dlouze lupenité krystaly na kontaktu křemenných čoček a krystalických břidlic. Krásné krystaly kyanitu pochází z okolí Frymburka, Doudleb a Strážkovic. V granulitu, který tvoří podstatnou část Blanského lesa, se vyskytují drobné destičky kyanitu spolu se zrny almandinu. Kyanit je polymorfní (má stejné chemické složení, ale různý vzhled) s andalusitem a sillimanitem. Kyanit je trojklonný, zatímco andalusit a sillimanit jsou kosočtverečné. 1) Kyanit má různý stupeň tvrdosti. V podélném směru má tvrdost 5 a ve směru příčném má tvrdost 7 podle Mohsovy stupnice tvrdosti. Žádný jiný nerost takový rozdíl v tvrdosti nemá. 2) Název disthen je odvozen z řeckého dis (dvojí) a sthenos (síla), což popisuje výše uvedenou vlastnost rozdílné tvrdosti. Český překlad dvojsilec se neujal.Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: