Magnetit

Odrůdy -
Krystalochemický vzorec: Fe3O4
Mineralogický systém: Oxidy a hydroxidy
Krystalová soustava: kubická
Tvrdost: 5,5 - 6 / 5,2
Hustota: -
Barva: ocelově šedá / černý / opakní
Barva vrypu: -
Propustnost: -
Štěpnost: chybí / nerovný až lasturnatý / kovový
Lom: -
Lesk: -
Tvary a vzhled: oktaedrické krystaly, zrnité agregáty, kusový
Jiné vlastnosti: rozpustný v horké HCl
Výskyt: méně častý, v hadcích, v tzv. alpské paragenezi, ve skarnech

Čistý magnetit může obsahovat až 71% železa a proto je nejlepší železnou rudou. Jeho hlavním krystalovým tvarem je osmistěn (oktaedr). Je magnetický, takže je přitahován magnetem, a některé druhy samy přitahují železné předměty, takže jsou přirozenými magnety. Velikou část magnetitu představují drobná zrníčka v různých vyvřelých horninách, zvláště diabasu, čediči aj. Například hora Říp obsahuje tolik magnetitu, že působí na magnetickou střelku kompasu. Na Kleti byla zkoumána skarnová čočka obsahující jemnozrnný magnetit. Krystalovaný magnetit můžeme také vzácně nalézt v okolí Křemže, kde vzniká rozkladem hadců.

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: