Magnezit

Odrůdy -
Krystalochemický vzorec: MgCO3
Mineralogický systém: Karbonáty
Krystalová soustava: trigonální
Tvrdost: 3 - 4 / 3,0 - 3,1
Hustota: -
Barva: bezbarvý, bílá, nahnědlá, šedá / bílý / průsvitný až opakní
Barva vrypu: -
Propustnost: -
Štěpnost: dokonalá / nerovný, lasturnatý / matný až skelný, zemitý
Lom: -
Lesk: -
Tvary a vzhled: celistvý, křídovité agregáty
Jiné vlastnosti: rozpustný se šuměním v horké HCl
Výskyt: nehojný v karbonatických horninách a serpentinitech

Svůj název získal magnezit podle složení, neboť obsahuje magnézium nebo-li hořčík. I když ho známe také jako krystalický, v jižních Čechách vzniká jako produkt serpentinizce ultramafických hornin ve směsi s opálem v podobě kryptokrystalických hlíz a žilek v okolí Křemže. S údaji o magnezitu se setkáváme především ve starší literatuře. Například Oswald (1959) označuje jako magnezit bělavé celistvé žilky, které byly dobývány v letech 1915 – 1920 na výrobu žáruvzdorných cihel v údolí Křemežského potoka v tzv. jeskyňkách. V zápětí uvádí chemický vzorec tohoto „magnezitu“ jako CaMg(CO3)2, což však odpovídá vzorci dolomitu. I nové analýzy (například Welser) identifikují tento minerál jako dolomit. Zůstává tedy otázkou, co že se to tedy vlastně v údolí Křemežského potoka těžilo. Magnezit nebo dolomit? Anebo se jedná o směs magnezitu a vápence? Kdo ví !Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: