Monazit

Odrůdy -
Krystalochemický vzorec: CePO4
Mineralogický systém: Fosfáty a arzenáty
Krystalová soustava: monoklinická
Tvrdost: 5 - 5,5 / 4,8
Hustota: -
Barva: žlutá až hnědá / bílý
Barva vrypu: -
Propustnost: -
Štěpnost: dobrá / nerovný / skelný
Lom: -
Lesk: -
Tvary a vzhled: tlustě tabulkovité krystaly, zrna / neprůhledný
Jiné vlastnosti: -
Výskyt: řídký v pegmatitech a na puklinách alpských žil, častý v náplavech

Fosforečnan monazit obsahuje téměř 70% vzácných prvků, především ceria, yttria, thoria a lanthanu, takže je významnou strategickou surovinou. Řecký název monazit znamená jediný nebo vzácný. Krystaly monazitu se nejčastěji vyskytují v pegmatitech. Kromě toho je rozptýlen v žulách a rulách, odkud se po zvětrávání dostává do náplavů spolu s dalšími těžkými minerály (má poměrně vysokou hustotu - 4,8). V jižních Čechách lze monazit najít například v pegmatitech v okolí Písku, kde vytváří krystaly velké až několik centimetrů. Lze jej také vyrýžovat z náplavů některých jihočeských řek, například Otavy.

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: