Muskovit

Odrůdy -
Krystalochemický vzorec: KAl3Si3O10(OH,F)2
Mineralogický systém: Silikáty
Krystalová soustava: monoklinická
Tvrdost: 2 - 2,5 / 2,7 - 2,8
Hustota: -
Barva: bílá, nazelenalá, zelená, šedá / bílý
Barva vrypu: -
Propustnost: -
Štěpnost: dokonalá / nerovný / skelný až perleťový
Lom: -
Lesk: -
Tvary a vzhled: lupenité až tabulkovité krystaly, šupinaté agregáty / průhledný
Jiné vlastnosti: nerozpustný v kyselinách
Výskyt: hojný, hlavní součást mnoha hornin

Muskovit, nebo-li "světlá" slída, patří mezi nejrozšířenější minerály. Setkáme se s ní především v žulách a v pegmatitech, kde vytváří lupenité, často pseudohexagonální, krystaly velké až několik decimetrů čtverečních. Vyskytuje se však i v krystalických břidlicích, svorech a dalších horninách. Stejně jako ostatní slídy muskovit vyniká dokonalou štěpností podle spodové plochy. Název muskovit je odvozen od názvu města Moskvy. Celistvá odrůda muskovitu se nazývá sericit. V průmyslu se muskovit používá na průzory varných kotlů a kamen nebo na ochranné brýle pro práci u pecí. Je totiž v podstatě žáruvzdorný, neboť taje až při teplotě 1400°C. Nejkrásnější jihočeské ukázky muskovitu pocházejí z pegmatitů (Písek, Dolní Třebonín, Dolní Chrášťany, Nová Ves aj.). V Chýnově u Tábora se vyskytovala zelená odrůda Cr muskovitu, označovaná jako damourit.Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: