Pennin

Odrůdy -
Krystalochemický vzorec: (Mg,Al)6[(OH)8(AlSi)4O10]
Mineralogický systém: Silikáty
Krystalová soustava: monoklinická
Tvrdost: 2 - 2,5 / 2,6
Hustota: -
Barva: zelená až šedozelená / šedozelený / průsvitný
Barva vrypu: -
Propustnost: -
Štěpnost: dokonalá / nerovný / skelný až perleťový
Lom: -
Lesk: -
Tvary a vzhled: tvoří lístky až celistvé agregáty
Jiné vlastnosti: rozpustný v HCl a H2S04
Výskyt: pouze na jedné lokalitě

Pennin patří do skupiny chloritů a je jihočeskou zvláštností. Nachází se u Vidova poblíž Českých Budějovic. V minulosti se zde nacházely kusy až několik decimetrů veliké, ale ještě dnes zde lze najít poměrně hezké vzorky. Pennin z Vidova je šedozelený a celistvý a místní sběratelé jej nazývají pseudofit.

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: