Prehnit

Odrůdy -
Krystalochemický vzorec: Ca2Al2Si3O10(OH)2
Mineralogický systém: Silikáty
Krystalová soustava: rombická
Tvrdost: 6 - 6,5 / 2,9
Hustota: -
Barva: bílá, žlutá, nazelenalá / bílý / průsvitný
Barva vrypu: -
Propustnost: -
Štěpnost: dobrá / nerovný až lasturnatý / skelný
Lom: -
Lesk: -
Tvary a vzhled: tabulkovité krystaly, kulovité agregáty, celistvý
Jiné vlastnosti: -
Výskyt: řídký na alpských nebo hydrotermálních žilách

Prehnit (čti prénit) je nenápadný minerál vyskytující se především na alpských žilách. Krásné kulovité agregáty, žluté až žlutozelené barvy, známe například z Markovic ve východních Čechách. Na jihu Čech se tak krásné prehnity nevyskytují, ale zrnitý nebo kusový prehnit můžeme najít na mnoha místech. Například v okolí Rudolfova u Českých Budějovic se vyskytuje spolu s epidotem, jiným minerálem alpských žil.

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: