Pyrhotin

Odrůdy -
Krystalochemický vzorec: FeS
Mineralogický systém: Sulfidy
Krystalová soustava: hexagonální
Tvrdost: 3,5-4,5 /4,7
Hustota: -
Barva: bronzově hnědá, tombaková/šedočerný/opakní
Barva vrypu: -
Propustnost: -
Štěpnost: chybí/nerovný až lasturnatý/kovový
Lom: -
Lesk: -
Tvary a vzhled: zrna, kusový
Jiné vlastnosti: je magnetický
Výskyt: méně častý, metamorfní

Pyrhotin, nebo-li kyz magnetový, je sirník železnatý s nadbytkem síry, takže jeho vzorec by se měl správně psát Fe1-XS (x=0-0,17). Krystaly tvoří jenom vzácně, u nás se nejčastěji vyskytuje kusový nebo v zrnech spolu s pyritem. Je magnetický. Zrnité agregáty pyrhotinu tombakové byrvy se vyskytly v Černé v Pošumaví.

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: