Pyrit

Odrůdy -
Krystalochemický vzorec: FeS2
Mineralogický systém: Sulfidy
Krystalová soustava: kubická
Tvrdost: 6-6,5 /4,8 - 5,1
Hustota: -
Barva: mosazně žlutá/černohnědý/opakní
Barva vrypu: -
Propustnost: -
Štěpnost: chybí/nerovný/kovový
Lom: -
Lesk: -
Tvary a vzhled: obvykle dobře vyvinuté xx, zrna a zrnité agregáty
Jiné vlastnosti: rozpustný v HNO3, rýpe sklo
Výskyt: běžný

Pyrit je poměrně rozšířeným minerálem. Velmi často krystaluje, a to v krychlích nebo dvanáctistěnech pětiúhelníkových. Časté jsou též zákonité srůsty těchto základních krystalových tvarů. V jižních Čechách se vyskytuje nejčastěji na rudních žilách, ale i jinde. Hezké krystaly - krychle o hraně až 1 cm - se vyskytovaly v Štiptoni u Nových Hradů. Pyrit zde byl zarostlý do chloritu, ze kterého se snadno uvolňoval, takže bylo možné nasbírat i uvolněné, dokonale omezené krystaly. Podobný výskyt je i v nedalekých Trhových Svinech. Pyrit nalezneme také na starých haldách v ratibořsko-vožickém revíru, v Rozpoutí na Kaplicku aj. Častý je také v metamorfitech, například v Černé v Pošumaví, ve Vyšném apod. Velmi zajímavý je výskyt pyritu v křemenných žilách u Ševětína. Zdejší pyrit vytáří křížové srostlice nebo vlasové chomáčky podobné milleritu (viz foto). Nevýhodou pyritu je, že velmi snadno rozvětrává a přeměňuje se na zemitý, hnědavý limonit. Proto by do sbírky měly přijít pouze kusy čerstvé a nenavětralé. V opačném případě se může stát, že za nějaký rok zbude z hezkého krystalu ve sbírce pouze prach.Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: