Rutil

Odrůdy -
Krystalochemický vzorec: TiO2
Mineralogický systém: Oxidy a hydroxidy
Krystalová soustava: tetragonální
Tvrdost: 6 - 6,5 / 4,2
Hustota: -
Barva: červená až hnědočerná / světle hnědý / průsvitný až opakní
Barva vrypu: -
Propustnost: -
Štěpnost: dobrá / lasturnatý, nerovný / kovový až diamantový
Lom: -
Lesk: -
Tvary a vzhled: sloupcovité krystaly, kolenovitá dvojčata, valounky
Jiné vlastnosti: nerozpustný v kyselinách
Výskyt: občasný v pegmatitech a rulách

Kysličník titaničitý tvoří v přírodě tři nerosty: rutil, brookit a anatas. Tomuto jevu, kdy minerál stejného složení krystalizuje v odlišných soustavách, se říká polymorfie. Nejstálejší a nejhojnější formou z uvedených tří je právě čtverečný rutil, který tvoří sloupcovité, rýhované krystaly, které někdy zákonitě srůstají a vytváří tzv. kolénkovité srostlice, velké průměrně 2 – 3 cm. Na jihu Čech se rutil nejčastěji vyskytuje v rulách, z nichž postupně vyvětrává a dostává se do ornice a do náplavů v podobě krystalů a valounků. Jeho nejznámějšími nalezišti jsou pole v okolí Soběslavi a Týna nad Vltavou. Černá odrůda rutilu – nigrin se vyskytuje v okolí Prachatic.

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: