Sádrovec

Odrůdy -
Krystalochemický vzorec: CaSO4 . 2 H2O
Mineralogický systém: Sulfáty
Krystalová soustava: monoklinická
Tvrdost: 1,5 - 2 / 2,3
Hustota: -
Barva: bezbarvý, bílá až šedá / bezbarvý / průhledný až průsvitný
Barva vrypu: -
Propustnost: -
Štěpnost: dokonalá / lasturnatý / skelný až perleťový
Lom: -
Lesk: -
Tvary a vzhled: časté krystaly, dvojčata, vláknité agregáty, kusový
Jiné vlastnosti: částečně rozpustný ve vodě
Výskyt: nejčastěji jako druhotný minerál, řídký

Český název sádrovec je odvozen od toho, že se z něho vyrábí sádra. Mezinárodní označení je gips. Sádrovec bývá přítomný všude tam, kde se vyskytuje pyrit. Pokud pyrit zvětrává, uvolňuje kyselinu sírovou, která reaguje s vápencem, a tak vzniká sádrovec. Krásné krystaly sádrovce se nacházejí například na Sahaře jako tzv. růže Sahary. Sádrovec vzniká ve většině případů jako druhotný minerál. Jeho primární vznik na hydrotermálních žilách je vzácný. Drobné krystalky lze najít například na jihočeských grafitových ložiskách nebo na starých antracitových haldách v okolí obce Lhotice.Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: