Sillimanit

Odrůdy -
Krystalochemický vzorec: Al2SiO5
Mineralogický systém: Silikáty
Krystalová soustava: rombická
Tvrdost: 6,5 - 7,5 / 3,3
Hustota: -
Barva: bílá, šedá, nažloutlá / bílý / průsvitný až neprůhledný
Barva vrypu: -
Propustnost: -
Štěpnost: bílá, šedá, nažloutlá / bílý / průsvitný až neprůhledný
Lom: -
Lesk: -
Tvary a vzhled: vláknité agregáty, kusový
Jiné vlastnosti: nerozpustný v kyselinách
Výskyt: častý v rulách a migmatitech

Sillimanit je polymorfní s kyanitem a andalusitem. Byl pojmenován na počest amerického mineraloga B. Sillimana. Jeho kosočtverečné krystaly jsou vzácné. Vyskytuje se především ve stébelnatých až vláknitých agregátech a bývá nejsvětlejší z celé kyanitové skupiny. Tvoří čočky v rulách a svorech, odkud se dostává do náplavů a do ornice. Sillimanit někdy bývá prorostlý křemenem a vzniká pevný agregát nazývaný bucholzit. Sillimanit se v jižních Čechách vyskytuje na mnoha místech. Hlízy bucholzitu můžeme sbírat například v náplavech Malše a Vltavy. Vyskytuje se také v okolí Kaplice, Soběslavi a jinde.

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: