Skoryl

Odrůdy -
Krystalochemický vzorec: NaFe3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4
Mineralogický systém: Silikáty
Krystalová soustava: trigonální
Tvrdost: 7 - 7,5 / 3,1 - 3,3
Hustota: -
Barva: hnědá, černá / bílý / neprůhledný
Barva vrypu: -
Propustnost: -
Štěpnost: chybí / nerovný / skelný až matný
Lom: -
Lesk: -
Tvary a vzhled: dlouze sloupcovité, jehlicovité krystaly
Jiné vlastnosti: nerozpustný v kyselinách
Výskyt: běžný v žulách, pegmatitech a krystal. břidlicích

Skoryl patří do skupiny turmalínu. Přestože turmalín obsahuje v průměru pouze asi 10% kysličníku boritého, je největší část bóru, který je v zemské kůře obsažen, soustředěna právě v turmalínech. Nejběžnějším turmalínem je skoryl, který se jako černé sloupečky vyskytuje v žulách, krystalických břidlicích a především v pegmatitech. V pegmatitech dosahují krystaly skorylu velikosti až několika metrů. Například ve švédském Skrumpetorpu byl nalezen krystal turmalínu dlouhý 3 metry. V pegmatitech jsou také běžné shluky krystalů skorylu, které mohou být paprsčitě uspořádané. Pak takový shluk krystalů označujeme jako turmalínové slunce nebo turmalínový vodopád. Pěkný turmalínový vodopád, chráněný jako přírodní výtvor, si můžeme prohlédnout v Myšenci u Protivína. V jižních Čechách se turmalínové pegmatity se skorylem vyskytují na mnoha místech. U Písku je možné sbírat krystaly velké až několik decimetrů. Dalšími nalezišti jsou například Dolní Třebonín, Dolní Chrášťany, Rudolfov u Českých Budějovic a mnoho dalších.Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: