Tetraedrit

Odrůdy tennantit, freibergit, schwazit
Krystalochemický vzorec: Cu12Sb4S13
Mineralogický systém: Sulfidy
Krystalová soustava: kubická
Tvrdost: 3-4 / 5,0
Hustota: -
Barva: šedá až černá/černý/opakní
Barva vrypu: -
Propustnost: -
Štěpnost: chybí/lasturnatý/kovový
Lom: -
Lesk: -
Tvary a vzhled: tetraedrické krystaly, zrna a zrnité agregáty
Jiné vlastnosti: rozkládá se v HCl a HNO3
Výskyt: řídký rudních žilách

Pokud tetraedrit krystaluje, vytváří dokonalé čtyřstěny - tetraedry, podle kterých získal svůj název. V přírodě je poměrně hojný, ale v jižních Čechách je poměrně vzácný. Protože tetraedrit obsahuje až 50% mědi, těžil se v minulosti na mnoha místech jako měděná ruda. Na starých haldách se měď obsažená v tetraedritu rozkládá a vzniká druhotný malachit, podle jehož zelené barvy lze snadno vzorky obsahující tetraedrit najít. Chemické složení tetraedritu je však značně variabilní a může obsahovat významný podíl jiných prvků, například stříbra, zinku, kobaltu aj. Podle chemického složení se pak rozlišují různé odrůdy - například tennantit se zvýšeným obsahem arzénu, freibergit s vyšším obsahem stříbra, schwazit s vyšším obsahem rtuti apod. Nádherné drúzy teraedritu zarostlé v řišťálu se nacházely v ratibořsko-vožickém revíru. Dodnes lze na místních haldách najít zrnka tohoto minerálu. Je-li čerstvý je stříbrolesklý, později ocelově šedý. Od galenitu jej lze odlišit tím, že nemá štěpnost. Krystaly velké kolem 1 mm se našly také u Velké u Milevska.Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: