Titanit

Odrůdy -
Krystalochemický vzorec: CaTi(SiO4)O
Mineralogický systém: Silikáty
Krystalová soustava: monoklinická
Tvrdost: 5 - 5,5 / 3,45 - 3,55
Hustota: -
Barva: hnědá, žlutá, zelená / bílý / neprůhledný, průsvitný, průhledný
Barva vrypu: -
Propustnost: -
Štěpnost: zřetelná / lasturnatý / diamantový až mastný
Lom: -
Lesk: -
Tvary a vzhled: tabulkovité, čočkovité a klínovité krystaly, typické jsou tabulky obálkovitého vzhledu
Jiné vlastnosti: rozpustný v kyselině sírové
Výskyt: ve vyvřelinách a přeměněných horninách, na "alpských žilách"

Krystaly titanitu do několika centimetrů lze najít lze najít zarostlé do amfibolitu v Černé v Pošumaví nebo ve Vyšném u Českého Krumlova. Někdy se objevuje na tzv. "alpských žilách" (např. Vyšné u Českého Krumlova). Drobné krystalky titanitu se objevily v několika málo pegmatitech u Kovářova.Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: