Tremolit

Odrůdy -
Krystalochemický vzorec: Ca2Mg5Si8O20(OH)2
Mineralogický systém: Silikáty
Krystalová soustava: monoklinická
Tvrdost: 5 - 6 / 2,9
Hustota: -
Barva: bílá, šedá, nazelenalá / bílý / průhledný až průsvitný
Barva vrypu: -
Propustnost: -
Štěpnost: dobrá / nerovný / skelný až matný
Lom: -
Lesk: -
Tvary a vzhled: stébelnaté a jehlicovité agregáty
Jiné vlastnosti: -
Výskyt: řídký v metamorfovaných horninách a v hydrotermálních a alpských žilách

Tremolit patří do skupiny amfibolů a je ze všech amfibolů nejsvětlejší, protože obsahuje nejméně železa (někdy vůbec neobsahuje železo). Tvoří řadu s aktinolitem, který se od něho odlišuje právě obsahem železa. Zjednodušeně můžeme říci, že pokud tremolit obsahuje více železa, jedná se o aktinolit. Oba minerály se i proto obtížně od sebe rozeznávají. U nás v jižních Čechách se tremolit vyskytuje například společně s aktinolitem a obecným amfibolem v amfibolitech v okolí Černé v Pošumaví (přesněji zde jde o magneziohornblend velmi blízký tremolitu).

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: