Vermikulit

Odrůdy -
Krystalochemický vzorec: Mg2FeAl[(OH)2AlSi2O10Mg(H2O)4]
Mineralogický systém: Silikáty
Krystalová soustava: monoklinická
Tvrdost: 1 - 2 / 2,1 - 2,7
Hustota: -
Barva: zelenohnědá, hnědá / zelenavý / průhledný, průsvitný
Barva vrypu: -
Propustnost: -
Štěpnost: dokonalá / jemný / skelný, perleťový
Lom: -
Lesk: -
Tvary a vzhled: pseudohexagonální tabulky a lístky, šupinky
Jiné vlastnosti: při zahřátí silně naduří
Výskyt: řídký na vybraných lokalitách

Vermikulit patří do skupiny slíd. V jižních Čechách je jeho výskyt vázán na tělesa hadců v okolí Křemže. Vzniká vlivem chemizmu na kontaktech hadců s pegmatity. Vermikulit vytváří zelenohnědé šupinky, destičky nebo sloupečky. Pokud sloupeček vermikulitu zahřejeme, silně naduří a roztáhne se jako harmonika, takže může připomínat červa. Odtud i jeho název - červ, latinsky vermes. Lístky vermikulitu lze najít v okolí Křemže nebo Zlaté Koruny.

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: