Vesuvian

Odrůdy -
Krystalochemický vzorec: Ca19(Al,Mg,Fe)13Si18O68 (OH,F,O)10
Mineralogický systém: Silikáty
Krystalová soustava: tetragonální
Tvrdost: 6 - 7 / 3,3
Hustota: -
Barva: zelená až hnědá / bílý / neprůhledný
Barva vrypu: -
Propustnost: -
Štěpnost: nedokonalá / nerovný / skelný až matný
Lom: -
Lesk: -
Tvary a vzhled: sloupcovité krystaly, paprsčitý
Jiné vlastnosti: po roztavení rozpustný v HCl
Výskyt: řídký v kontaktně metamorfovaných horninách

Vesuvian získal svůj název podle Vesuvu, odkud jej poprvé popsal německý mineralog A.G. Werner. Ten také dokázal, že se jedná o samostatný druh. V České republice se vesuvian v minulosti nacházel na světově proslulém nalezišti v Hazlově u Chebu, kde vytvářel bohaté drúzy hnědých krystalů, často radiálně uspořádaných. Tato hnědá odrůda vesuvianu se nazývá egeran. Vesuvian je typickým nerostem kontaktně přeměněných vápenců, ve kterých se vyskytuje ve společnosti grosuláru, diopsidu a wollastonitu. Na jihu Čech lze tuto minerální paragenezi (tj. společenství minerálů) najít například v okolí Hořic na Šumavě.

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: