Aluminosilikáty

Odrůdy chiastolit
Krystalochemický vzorec: Al2SiO5
Mineralogický systém: Silikáty
Krystalová soustava: různá
Tvrdost: různé
Hustota: -
Barva: bílá, béžová, fialová, hnědá, modrá
Barva vrypu: -
Propustnost: -
Štěpnost: různé
Lom: -
Lesk: -
Tvary a vzhled: různé
Jiné vlastnosti: V kyselinách nerozpustné
Výskyt: hojný

Aluminosilikáty jsou silikáty (křemičitany), ve kterých může být určitá část centrálních atomů křemíku nahrazena hliníkem. Ve skupině ortosilikátů se jedná o tři významné minerály - andalusit, kyanit a sillimanit, které mají shodné chemické složení Al2SiO5. Takovým minerálům, které mají stejné chemické složení a liší se krystalovou soustavou, se říká polymorfní. Všechny tři jsou pro jižní Čechy typické. První dva se vyskytují hlavně v kaplické jednotce (andalusit i v magmatických horninách a v pegmatitech), třetí tvoří též podstatnou součást sillimanitických rul jednotvárné i pestré skupiny. V případě metamorfního vzniku jsou pro jejich genezi rozhodující teplotní a tlakové podmínky (P-T podmínky), které lze znázornit fázovým diagramem na obrázku. Trojný bod B1 odpovídá přibližně teplotě 500°C a tlaku 0,4 GPa. Za vyšších teplot vzniká sillimanit, při nižších teplotách kyanit a za nižších tlaků andalusit. Při změně P-T podmínek může dojít k fázově přeměně jednoho minerálu v druhý. Ve výjimečných případech lze nalézt vzorek, na kterém jsou zastoupeny dva z výše uvedených minerálů, případně všechny tři.

Vyhledávání:Právě vyšlo:Přihlašovací formulář: