Historie 2003

  02.10 2003     Zikeš Jiří ml.

[b]13. 12. 2003 - sobota[/b] Mineralogická burza v Písku. Účast: Jirka, Karolína, Petr, Vašek a Petra. Prohlídka expozic, nákupy zajímavých vzorků. Na zpáteční cestě zastávka v Myšenci u turmalínového "vodopádu". [b]11. 12. 2003 - čtvrtek[/b] Návštěva lomu v Novohradských horách po odstřelu - David, Jirka, Vašek a Ruda. Nálezy: krystaly  pyritu do 7 mm. [b]1. 12. 2003 - pondělí[/b] Pravidelná schůze v restauraci Slávie. Účast: Honza, Jirka, Karolína, Petr, Vašek a David Kříž. Přijetí nového člena - Davida Kříže. Výměna přebytků - Petr nabídnul převážně přebytky ze Studence, Jirka nějaké jihočeské lokality. Karolína přinesla blíže nespecifikované věci, které údajně našla na zahradě na hromadě. Mezi nimi byl například damourit nebo centimetrová zrna modrého cordieritu. Domnělý damourit ze sobotní výpravy Vašek určil jako chlorit a sericit, takže skončil v popelnici. [b]29. 11. 2003 - sobota[/b] Výprava na rudní žíly . Účast: Jirka a Petr. První zastávka na staré haldě. Nálezy: galenit, sfalerit a křemen - drobné drúzy, xx do 1 cm. Další zastávka v Chýnově. Nález zelenavého minerálu, Petrem označeného za damourit. [b]17. 11. 2003 - pondělí[/b] Výprava na rudní žíly. Účast: Jirka, Petr, Vašek a David Kříž. Zastávka v lomu v Chýnově, druhá na starých haldách. Nálezy: sfalerit, galenit, křemen a asi tetraedrit. Poslední zastávka na poli u Zvěrotic. [b]8. 11. 2003 - sobota[/b] Mineralogická burza v Tišnově. Účast: Jirka, Petr a Vašek. Prohlídka expozic, nákupy zajímavých vzorků. [b]3 11. 2003 - pondělí[/b] Schůze (v pořadí druhá) v restauraci Slávie. Účast: Jirka, Petr, Vašek, Karolína Svobodová a Honza Čermák. Přivítání nových členů (Karolína a Honza), poskytnutí některých vlastních dokumentů týkajících se Novohradek (Vašek), výměna přebytků. [b]25. 10. 2003 - sobota[/b] Druhá výprava na lokality Pošumaví. Účast: Jirka a Vašek. Návštěva lomu ve Ktiši, lokality erlanů s hessonitem, vesuvianem a wollastonitem na Šumavě a lokality amfibolů na Lipně. Nálezy: biotit (lupeny až 10 cm), aktinolit (stébelnaté agregáty), obecný amfibol, pyrit. [b]4. 10. 2003 - sobota[/b] První společná mineralogická výprava do Novohradských hor . Účast: Jirka, Petr a Vašek.  Sběr krystalovaného pyritu - krystaly na podložce i volné do 10 mm.  [b]29. 9. 2003 - pondělí[/b] Ustavující schůze Odborné společnosti pro mineralogii jihočeského regionu v restauraci Slavie. Zakládající členové: Vašek Pavlíček, Petr Zeman a Jirka Zikeš. [b]20. 9. 2003 - sobota[/b] Účast na mineralogické burze v Příbrami. Účast: Vašek a Jirka. Pozdravení se se starými známými (Vašek), posezení u piva a nákup indického apofylitu (Jirka). [b]15. 9. 2003 - pondělí[/b] Schůze přípravného výboru v restauraci Slavie. Účast: Vašek Pavlíček a Jirka Zikeš. Stanovení termínu první schůze Odborné společnosti pro mineralogii jihočeského regionu.


Fotogalerie: