Články z roku 2021:

13.12 2021

Výprava klubu za šumavskými křemeny

Po dlouhé odmlce jsme naplánovali společnou klubovou výpravu, tentokrát (opět) za křemeny, vyskytujcími se v okolí Volyně. Na známou lokalitu jsme dorazili všichni přihlášení, jen Zdeněk M., který přijel po vlastní ose o něco později, bloudil v lese nedaleko lokality neschopen jí najít. Po zoufalém volání o pomoc byl posléze v lese odchycen, přiveden na lokalitu a po poskytnutí první pomoci se následně zapojil do činnosti. Michal přijel ještě později a krom ...13.12 2021

Podzimní schůzky

18. října jsme se po dlouhé covidové odmlce opět sešli U Bernarda. Přítomni : PMA, ZDM, DKS, TBA, DFU, LMU, VPL, PZE, JZI, JMI a vzácně se vyskytující PWE. Shlédli jsme ukázky minerálů ze Španie Doliny, ametyst z Kojatína, minerály z Příbrami, zelené zkřemenělé dřevo od Netolic a já s Jirkou představil novou lokalitu na pomezí JČ kraje a Vysočiny, na které se nacházejí krystaly křemenů a vzácně pak světle fialový fluorit. Zdeněk pak předal předsedovi č...16.11 2021

Hledání nových lokalit kyanitu v okolí Lipna

S Vaškem jsme chytli toulavou, tak jsme se šli cournout do okolí Lipna. Vašek zařídil špekáčky a lahvoně, já situační plánek, kde by se daly očekávat nějaké nálezy. Protože se v celé oblasti na polích již moc nehospodaří, zaměřili jsme se na rozebírání agrárních haldiček. Ale i to má svoje kouzlo. Asi po půl hodině se Vaškovi z jedné haldičky vyloupnul první kámen s kyanitem. Byl relativně velký, tak jsme z něj naformátovali několik menších vzorků...