Články z roku 2010:

16.12 2010

Návštěva písecké burzy

I letos navštívili členové JMK již tradiční předvánoční burzu minerálů pořádanou muzeem v Písku, jejímž garantem je pan RNDr. Jaroslav Cícha. S Jardou Cíchou jsme domluvili uspořádání malé expozice s podtitulem "Krystaly Novohradských hor ". Poster a celou expozici sestavil a vyhotovil Jirka Zikeš ve spolupráci s Petrem Welserem, který si vzal na starost odbornou korekturu textu. Vystavovali jsme minerály z nejlepších akcí z let 2008 - 2010 a to křemeny z M...09.12 2010

Prosincová schůzka

Prosincová schůzka JMK se jako vždy konala v naší oblíbené restauraci Bernard. Vzhledem k velmi nepříznivému počasí a pracovní vytíženosti některých členů dorazili pouze : JZI, LMU, DKR, MMU, BTO a PMA. Jirka seznámil ostatní s přehledem minerálů na lokalitě Bližná a poté se rozvinula diskuze na různá témata....17.12 2010

Zimní vltavínování

Na sklonku nebývale teplého listopadu jsme si chtěli ještě jednou užít pěkného sbírání kamenů a tak jsme vymýšleli, kam se zavrtat a kde se dosyta vyřádit, než nastane, alespoň pro mně, protivné zimní období. Měli jsme možnost navštívit známou lokalitu vltavínů a tak jsme si udělali volno na tento vskutku sběratelský svátek. Příroda a lesní a vodní běsové však asi usoudili, že  nám už byli nakloněni až dost a tak se začalo pomalu, ale nezadržit...22.11 2010

Podzim v Novohradském podhůří II.

Po celkem úspěšné výpravě za olbramovskými křemeny v nás vyklíčila myšlenka pokusit se znovu otevřít žílu beryl – kolumbitového pegmatitu u Dlouhé Stropnice. Volba padla na poslední říjnový víkend. Tentokrát jsme se všichni sešli až v sobotu ráno  na místě samém. Počasí bylo víc než hnusné – když jsem vystoupil z auta, poskočil jsem nikoliv  radostí ze života, ale díky větru, který se mi opřel do zad. ,Tak tohle bude hustý‘ napadlo mě ihn...22.11 2010

Podzim v Novohradském podhůří

Rok se sešel s rokem, léto pomalu odplynulo a mně spolu s mými kamarády  začalo být smutno jednak po Jirkovo chalupě, na které jsme loni strávili několik nádherných víkendů, a zadruhé po lokalitách, které se v jejím blízkém okolí vyskytují. Letos byla  dlouhá zima , po ní přišlo v krátké době léto a najednou jsme zjistili, že jsme toho na šutrákách  moc nestihli. Bylo zapotřebí s tím rychle něco udělat! Po mailové smršti, která obvykle začí...15.07 2010

Červencová schůzka

Pravidelná klubová schůzka s tématem Minerály Křemžska. Prezentace o geologii, lokalitách, ukázky minerálů....18.06 2010

Giant Metallic Deposits

Přednáška profesora Petra Lázničky z australského Adelaide pro členy Jihočeského mineralogického klubu na téma Obří (světová) ložiska kovů....15.06 2010

Křemenná žíla u Soběslavi

Účastníci MMU, JLU. Pole okolo Soběslavi jsou známa především výskyty rutilů vyvětralých z rul. Křemen zde bývá obvykle sekreční, proto byl překvapením nález křemenné žíly s krystalovanými záhnědami....08.06 2010

Červnová schůzka

Pravidelná schůzka. Téma Moravské pegmatity. Prezentace o lokalitách, ukázky minerálů, ukázky zlata z náplavů Blanice....22.05 2010

Lom Kamenné doly

Pole zarostla, takže nastal čas lomů. Nějak rychle nám to jaro letos uteklo. Domluvili jsme se s Láďou, že se podíváme do lomu v Kamenných dolech. Počasí nám přálo a nikam jsme nechvátali, takže jsme si jej za laskavého svolení vedoucího lomu prošli od zdola až nahoru.A ani tentokrát jsme neodjeli s prázdnou. V kusu pegmatitu na první etáži jsme našli fialový fluorit s nějakým sulfidem, pravděpodobně pyritem. Láďa našel pěkné arsenopyrity - největší krys...15.05 2010

Jarní kopání ametystů

Po dlouhé zimě, kdy nebylo možné pořádně vyrazit ven za kameny, jsme se Petr, Láďa, Jirka a já vypravili za ametysty do okolí Milevska, které by se díky hojnému výskytu barevných křemenů dalo nazývat pokladnicí jižních Čech. Navštívili jsme polozapomenutou lokalitu nedaleko Květova, na níž se kromě ametystů a morionu dají najít acháty, nebo spíš achátová hmota podobná materiálu ze známé lokality Chlum u Velké. Při výjezdu z Budějovic drobně pršel...13.04 2010

Dubnová schůzka

Pravidelná schůzka v restauraci Bernard, tentokrát zaměřená na minerály Příbramska. Seznámení s geologií Příbramska, ukázky nálezů, diskuse. Na závěr diskuse k původu Křepického zlata....13.06 2010

jarní výprava do Křemežské kotliny

Sotva slezl sníh, vypravil jsem se jedno odpolende do Křemežské kotliny. Pole byla sněhem pěkně omytá, ale chůzi ztěžovalo několik kilogramů bláta na každé holínce, takže každý metr byl doslova vydřený. Nálezů ale byla spousta, především bronzity, azbesty a samozřejmně opály...15.06 2010

Nové pegmatity u Českých Budějovic

Účastníci: MMU, později se přidali DKM a Z. Pařízek. Dva nové pegmatity u Českých Budějovic, berylový a lithný, poskytly jen skromnou hrstku vzorků,\"ochutnávku\". Oba pegmatity jsou bohužel na soukromém pozemku a nepřístupné....03.03 2010

Březnová schůzka

Další pravidelná klubová schůzka, tentokrát s hlavním tématem zaměřeným na písecké pegmatity a Údraž. Na programu byly hned dvě prezentace o píseckých pegmatitech a jejich minerálech. K vidění bylo také mnoho pěkných mineralogických nálezů z této oblasti. Téma bylo velmi lákavé, takže na schůzku dorazila většina členů klubu....03.02 2010

Únorová schůzka

Pravidelná klubová schůzka s hlavním tématem \"vltavíny\". V rámci prezentace obrázky z historie kopání, ukázky nálezů unikátních i běžných vltavínů z různých oblastí a diskuze na téma. Organizační záležitosti klubu a přijetí nového člena do řad JMK. Sešli jsme se opět v hojné účasti....25.01 2010

Lednová schůzka

Pravidelná schůzka. Téma schůzky: Horní revír Ratibořsko-vožický. Seznámení s historií, geologií a mineralogií revíru, ukázky nálezů....04.02 2010

Pegmatity na Písecku

Krátká návštěva velkolomu u Písku se zaměřením na pegmatitové žíly. Nálezy: skoryl, dravit?, apatit, fluorit...