Články z roku 2023:

05.12 2023

Prosincová schůzka 2023

Přítomni : PMA, JZI, EŠI, PZE, MMU, ZMO, DKS, JMI a VPL. Přineseny byly minerály na určení, zajímavé kousky z Příbrami a Stříbra přinesl Petr, Eda jako obvykle donesl úlomky různých minerálů ze svých cest po republice. Tak příští rok opět nashledanou. ZDAŘ Bůh !...09.11 2023

Listopadová schůzka 2023

Na schůzce byli přítomni: ZMO, LMU, JZI, TBA, PZE, ZDM, AMI, DFU, EŠI, DKS a VPL. Zdeněk rozdal své přebytky pyromorfitu od Ratibořských hor a zajímavé ukázky živce z Křemžské kotliny, Petr přinesl svůj obvyklý pelmel jihočeských nerostů k určení či jen na ukázku, k vidění byly nové vzorky berylů z jihozápadní Vysočiny, vltavín z Třeboňské pánve, wavelit, krásný enstatit od Křemže a další minerály....30.10 2023

Jihočeský beryláč

Zima ne a ne přijít, tak nám přišla škoda, nezkusit zase jednou štěstí při kopání pegmatitů. A dobře jsme udělali. Kopli jsme na místě, které jsme měli vytipované již z dřívějška a téměř pod drnem jsme narazili na žílu blokového pegmatitu s křemenným jádrem. Asi po půl hodině rozebírání rozvolněného materiálu, když už jsme začali ztrácet morál, se na jednom kusu křemene urodil asi třícentimetrový beryl. To nás vzpružilo a za chvíli jsme měli...11.09 2023

Šlichová prospekce v kaplické jednotce

V sobotu 9.září jsme již poněkolikáté v tomto roce navštívili oblast kaplické jednotky, tentokrát s cílem prozkoumat potok, v jehož březích jsme loni na podzim našli zajímavé množství andalusitu. Také v kopci nad místem, kde jsme se probírali sedimentem potoka, se nachází nemalé množství tohoto minerálu v pěkných ukázkách. Počasí bylo více než příznivé a voda příjemně chladila při práci. Nicméně po třech hodinách ráchání se ve vodě jsme usoudi...05.09 2023

1. klubová výprava 2023

V sobotu 19.srpna, za počínající vlny veder, jsme se vypravili do lesů České Kanady, kde se v dávné minulosti těžila stříbrná ruda v dolech nepříliš velkého rozsahu. Po těžbě zůstaly v terénu zbytky odvalů, ve kterých lze dodnes naléz rudní minerály. Jde zejména o galenit, který se v křemenné žilovině nachází v relativně hojném množství, podobně jako pyrit a chalkopyrit. Naopak nepříliš časté jsou nálezy zelenožlutého sfaleritu. Kovově lesklá zr...08.08 2023

srpnová schůzka 2023

Přítomni : ZDM, TBA, JZI, DKS, PMA, MMU, PZE, ZMO a VPL. Jirka a Tomáš se pochlubili svými nálazy z letních výprav na slovenské lokality, Jirka rozdal pár přebytků, zejména azurit z Gelnice, tetraedrtit z téže lokality, chalcedony ze Slance, chrysotil z Dobšiné, malachit z Hnilčíku. Dohodnut byl cíl letošní první společné klubové výpravy. Byl přijat nový člen, broukolog Aleš....16.05 2023

Květnová schůzka 2023

Přítomni: TBA, JZI, PZE, DKS a VPL. Tomáš přinesl ukázat vzorky suevitu a brekcií z kráteru Ries, epidoty a hematity z lokality Mýtinka, malý achát z Halže. Petr přinesl minerály z lomu v Rejtech, Jirka záhnědu brousitelné kvality z Vysočiny, david a já jsme nepřinesli nic. Jirka a já jsme navrhli lokality pro společné výpravy klubu, je na co se těšit....06.04 2023

Dubnová schůzka 2023

Přítomni: PMA, TBA, DFU, AMI, BTO, PZE, ZDM a VPL. Přineseny i na rozdání byly pěkné vzorky bismutu z Jáchymova, ametys z Vůsí, erytrín z Jáchymova, skoryl z Chvalovic, křemeny z Novohradských hor, nová ukázka berylu z berylového pegmatitu a amazonitu ze stejné oblasti, korund v andalusitu z náplavů Malše u Českých Budějovic, zkřemenělé dřevo ze Lhenicka....02.04 2023

Výprava do Novohradek

V poslední době jsme trochu zanedbávali náš tradiční region - Novohradské hory a tak jsme se tam v sobotu s Vaškem vypravili. Jako první jsme prozkoumali terén u hranice s Rakouskem a našli zelený amazonit, po kterém jsme již před lety bezúspěšně pátrali. A tentokrát se zadařilo a amazonit jsme nalezli. Je to sice jen živec, ale pokud vím, v jižních Čechách žádná další lokalita amazonitu popsaná není. Je sice uváděn z Ptáčkovny u Písku, ale podle novějš...10.03 2023

Březnová schůzka 2023

Přítomni: ZDM, PMA, PZE,ZMO, AMI, EŠI, DFU, DKS, TBA, JZI, MMU a VPL. Ukázky minerálů z různých lokalit Tomáš přinesl pěkný vzorek topazu z Krušných hor, Martin bawenity, Dalibor nádhernou řezbářskou práci z obsidiánu, opály od Zlaté Koruny a další minerály. Probírala se problematika chráněných lokalit nerostných surovin....