Články z roku 2018:

02.12 2018

2. společná výprava klubu

V neděli 11. listopadu se uskutečnila letos v pořadí druhá klubová výprava, kterou pro nás zorganizoval Jirka Zikeš. Tentokrát jsme se vypravili na malé skarnové těleso v Blanském lese, kde se v minulosti v prováděl geologický průzkum cílený na Fe rudy.  Výpravy se krom garanta zúčastnil ještě Mirek Kubišta, Zdeněk Mach a já a můj bulteriér Lea. Se zpocenými těly a někteří se smrtí na jazyku jsme se doplahočili do asi poloviny lanovky pod Kletí, kam za ná...20.11 2018

Pegmatity Bavorského lesa

Krátké nahlédnutí k sousedům, do oblasti, kde byl poprvé popsán např. zwieselit a další fosfáty z pegmatitů. Méně známé jsou řídké výskyty menších miarol v žulách se záhnědami, živci, muskovitem a turmalíny. Jednu takovou lokalitu objevil kamarád Zdeněk Dvořák, který zde pracuje a ve volnu se toulá v tamních hvozdech a zírá při tom do země, jak se na sběratele sluší. Území je dost lesnaté, takže možnost spatřit zde vůbec nějaký kus šutru obvykl...12.10 2018

Nerestský a horosedelský lom

Ve středu po poledni jsem v rámci pracovní cesty narazil na silnici poblíž Čimelic na Pavla. Bylo hezky a trocha času, tak jsme omrkli nedaleký Nerestský lom, který je v současnosti přírodní památkou. Je to pěkné místo s teplomilnou květenou a vzácnou faunou. Lom (resp. 2 lomy) jsou založeny ve vápenci. Kromě četných drobných krasových jevů jsou zde odkryty i menší krasové dutiny. Vápenec je zde často jako pěkně čistý, bílý až šedavý mramor. V jedné z d...02.10 2018

Fazetová bruska

Výkres konzoly fazetové brusky...04.09 2018

Zářijová schůzka 2018

Jak se dalo očekávat, po parném létu nebylo mnoho nálezů k vidění, resp. nebyl žádný. Jirka nám povyprávěl o jeho návštěvě polské lokality s ametysty, Martin o jeho výpravě do Alp. Jinak se klábosilo na různá témata, předběžně byl dohodnut termín podzimní exkurze do Blanského lesa. Přítomni : JZI, LMU, ZDM, MMU, PMA, BTO, DFU, AMI a VPL....26.07 2018

Za ametysty do Krkonoš

Milovník leštěných kamenů Zbyněk objevil kdesi informaci o lokalitě ametystu v Krkonoších. Spojili jsme příjemné s užitečným, tj. s rodinnou dovolenou, a vyrazili zase jednou na kameny mimo jižní Čechy. Informace o lokalitě byla poměrně přesná, takže nám nedalo moc práce ji najít. Nejprve se zdálo, že je lokalita vyčerpaná, ale po pečlivější prohlídce Zbyněk objevil pokračování žíly v pravém břehu potoka. A tak nastoupila hrubá síla a po asi třech ...21.06 2018

Za sedimenty jihočeských pánví - část II.

V neděli 3.června se pod patronací Pavla Machka konala druhá část společné exkurze za sedimenty jihočeských pánví. Opět jsme projeli kus našeho kraje, tentokrát  hlavně budějovickou pánev mezi Zliví, kde jsme začínali, a Týnem nad Vltavou. Naše putování jsme pak zakončili v Ledenicích v těžebně Růžov, jejíž sedimenty přináleží k pánvi Třeboňské. Pavlův odborný výklad byl pro nás nemnoho přítomných značně přínosný, poznali jsme místa, kde js...29.05 2018

Květnová schůzka 2018

Dne 14.května se konala další pravidelná schůzka klubu. Schůzka se nesla v duchu zajímavé přednášky našeho kamaráda Davida Ševčíka, který nám velmi zajímavě vyprávěl o své loňské cestě do španělského Navajůnu, světoznámé lokality unikátních pyritů. S Davidovým svolením zde uvádíme několik fotografií jeho nádherných úlovků....29.05 2018

Nová lokalita zkřemenělých dřev na Třeboňsku

Dne 25.března jsem se zajel podívat na pole, která mě při mých cestách do Třeboně zaujala svými rezavými "fleky". Pole nedaleko Slavošovic, na nichž vystupují sedimenty klikovského souvrství, poskytly zajímavé množství kusů zkřemenělých dřev, včetně tzv. jiskřivců. Jde o typickou lokalitu v této oblasti, ležící v pomyslném trojúhelníku obcí Ledenice - Třeboň - Suchdol nad Lužnicí....12.04 2018

Dubnová schůzka 2018

V pondělí 9.dubna se konala pravidelná schůzka klubu. Přítomni : ZDM, DFU, BTO, MKU, PMA, AMI, LMU, JZI a VPL. Probíraná témata : příprava druhé části výpravy za sedimenty jihočeských pánví, ukázka zkřemenělých dřev z nové zajímavé lokality a ukázka broušených vltavínů. A budoucí dálniční obchvat Budějovic ......16.03 2018

Březnová schůzka 2018

5.března se konala schůzka, které byli přítomni :BTO, DFU, ZMO, ZDM, MMU, PMA, LMU, JZI, JZI ml.,AMI,DKS a VPL. Tématem schůzky byla Jirkova prezentace na téma VULKANISMUS. Jirka si pro nás připravil velmi pěknou a obsáhlou prezentaci na toto téma, spojenou s promítáním tématických fotografií. Martin se pochlubil pěknými ukázkami minerálů dutinových pegmatitů....06.02 2018

Únorová schůzka 2018

Přítomni : BTO, LMU, MMU, PMA, JZI, EŠI, AMI a VPL. Poznávačka minerálů ze soukromé sbírky, Jirka přinesl ukázat starší i nové knihy o minerálech a geologii a obeznámil nás, kde lze tyto knihy zakoupit. Předběžný termín druhé části klubové výpravy za sedimenty jihočeských pánví byl stanoven na květen....29.01 2018

Hledání jihočeských záhněd

Využili jsme příznivé předpovědi počasí. Někde se stala chyba....09.01 2018

Lednová schůzka 2018

V pondělí 8.ledna se uskutečnila letošní první schůzka klubu JMK. Přítomni byli : MMU, LMU, DKS, PMA, ZDM, MKU, MSV, JZI. Přijat byl nový člen. Martin a Pavel přinesli ukázat vzorky z nových Li pegmatitů....07.01 2018

Společná výprava klubu - Za sedimenty jihočeských pánví

V květnu 2017 se uskutečnila, pod patronací Pavla Machka, první a bohužel jediná společná výprava klubu JMK, cílená na poznání sedimentů jihočeských pánví. Společně jsme navštívili typové lokality jednotlivých souvrství od nejstarších permokarbonských vrstev jihočeské pánve po souvrství lipnické, datované do přelomu druhohor a třetihor. Ve značně teplém dni jsme procestovali více jak 140 km po lokalitách českobudějovické a třeboňské pánve, kdy na k...05.01 2018

Nový lithný pegmatit na jihu Čech II

Účast: MMU, PMA, ZMA. Průzkum nového tělesa též s Li minerály vzdáleného jen pár metrů od žíly nalezené koncem loňského roku. Jedná se tedy o dvě paralelní, vcelku mocné žíly Li-pegmatitů. Zdař Bůh v novém roce!...