Historie 2004

  02.10 2004     Zikeš Jiří ml.

[b]16. 12. - čtvrtek[/b] Určovací schůzka u Vaška. Účast: David, Jirka a Vašek. Vašek Petrovi určil: akantit, proustit, tetraedrit, siderit, baryt aj., dále Vašek rozdal přebytky: elbait, beryl a petalit z Nové Vsi aj. [b]11. 12. - sobota[/b] Burza v Písku, tentokrát na straně vystavovatelů. Účast: David, Jirka, Luděk a Vašek a později Dalibor. Prodej přebytků (opál, křemen, sfalerit, berthierit, elbait, pyrop obsidián, stefanit aj.) a setkání s přáteli - Zdeňkem Moravcem, Vencou Říhou. p. Ptáčkem aj. Zdeněk přinesl ukázat vlastní nálezy. [b]6. 12. - pondělí[/b] Pravidelná schůzka klubu. Účast: Dalibor, David ml., David st., Honza, Jan, Jirka, Karolína, Luděk, Petr, Ruda a Vašek. Jirka prezentoval výsledky ankety "Klub v roce 2005" a plán činnosti na rok 2005. Rozdání přebytků, výměna a rozdání vánočních dárků (upomínkové předměty na práci v klubu a dokument o geologii a mineralogii Novohradských hor). [b]4. 12. - sobota[/b] Výprava do Soběslavi. Účast: Jirka. Nálezy: sillimanit do 8 cm, kyanit (do 2 cm). [b]25. 11. - čtvrtek[/b] Určovací schůzka u Vaška. Účast: David, Jirka a Vašek. Vašek potvrdil zoisit, amblygonit, malachit a tmavá zrna určil jako hematit. [b]13. 11. - sobota[/b] Výprava na zoisit. Účast: Jirka s rodinou. Nálezy: zoisit, diopsid. Na zpáteční cestě budějovické pegmatity. Nálezy: apatit do 10 mm, skoryl, biotit do 10 cm. [b]6. 11. - sobota[/b] Burza v Tišnově. Účast: Dalibor, Jirka a Vašek, po vlastní ose Luděk. Dalibor koupil nějaký materiál na broušení, Jirka indický heulandit a Vašek sádrovec z Mexika a hematit z Číny. Na zpáteční cestě prohlídka lokality u Obrataně. [b]1. 11. - pondělí[/b] Pravidelná schůzka klubu. Účast: Dalibor, David ml., David st., Honza, Jan Kříž, Jirka, Karolína, Luděk, Petr a Vašek. Dalibor přinesl ukázat asi pětikilový vzorek turmalínu, David ml. vzorky z lithného pegmatitu, Jan Kříž publikaci o montánních památkách u Starých Hodějovic, Jirka nějaké přebytky a nálezy z poslední doby a Petr beryl z Písku nalezený na sobotní výpravě. Vašek určoval a přinesl UV lampu na otestování vybraných vzorků. [b]30. 10. - sobota[/b] Výprava na písecké pegmatity. Účast: Jirka a Petr, později se připojil Zdeněk Moravec. Nálezy: beryl 6 cm, ilmenit, cleavelandit, růženín. [b]16. 10. - sobota[/b] Výprava na hematit. Účast: Jirka. Nález několika vzorků hematitu. Prověření naleziště andalusitu - nález několika vzorků. [b]8. 10. - pátek[/b] Výprava na křemeny u Českých Budějovic. Účast: Dalibor, David, Jirka a Petr. Nálezy několika křemenných drúz: největší nalezl Petr - drúza xx do 5 cm veliká 10 x 15 cm a dokonale omezený krystal velký 5 cm. Dále nález vzorku se zrudněním (galenit, sfalerit, chalkopyrit, malachit) a drúza albitu. [b]7. 10. - čtvrtek[/b] Určovací schůzka u Vaška. Účast: David, Jirka, Petr a Vašek. Určeno: topaz, kasiterit, columbit, amblygonit, stanin, molybdenit a magnetit. [b]4. 10. - pondělí[/b] Pravidelná schůzka klubu. Účast: Dalibor, David, Honza, Jirka, Karolína, Luděk, Petr a Vašek. Honza přivedl nového člena pana Jana Kříže. Rozdání přebytků: Petr damourit a řadu dalších vzorků, Dalibor tetraedrit, Jirka biotity, molybdenit a kyanit. Ukázky nových nálezů: Jirka s Davidem čerstvé nálezy z Vysočiny (titanit, albit, prehnit, klinozoisit, klinochlor, apatit, feroaxinit), Jirka elbait, lepidolit a kyanit. Prezentace: Klub v roce 2005 a Systém GPS a mineralogie, které obě prezentoval Jirka. [b]2. 10. - sobota[/b] Návštěva lithného pegmatitu. Účast: Jirka. Hlavním cílem bylo zaměření lokality. Nálezy: elbait a lepidolit. Na zpáteční cestě návštěva lokality mléčných opálů. [b]28. 9. - úterý[/b] Prozkoumání a zaměření nové lokality kyanitu u Doudleb. Účast: Jirka a Petr. Nález primárního výchozu, sběr cca 10 vzorků. Největší vzorek 8 x 6 cm s xx světlemodrého kyanitu do 6 cm. [b]27. 9. - pondělí[/b] Přednáška Mgr. Petra Černého v Národním muzeu na téma "Lithné pegmatity jižních Čech". Účast: David, Jirka, Vašek a Vašek Novák, který přijel po vlastní ose. Nové informace o lithném pegmatitu. [b]25. 9. - sobota[/b] Exkurze do podzemí. Účast: Jirka. Nálezy: biotit (lupeny až 15 cm), sfalerit, fluorit, molybdenit, chalkozín a nějaký bizmutový minerál. [b]24. 9. - pátek[/b] Výprava na vysočinu. Účast: David a Jirka. Nálezy: titanit, albit, prehnit, klinozoisit, klinochlor, apatit, feroaxinit. Bohužel, největší x titanitu 5 x 10 mm vzal za své při formátování. [b]18. 9. - sobota[/b] Burza v Příbrami. Účast: Dalibor, David, Honza, Jirka, Karolína, Petr, oba Vaškové. Individuální nákupy vzorků (sádrovec z Maroka, egirín, pektolit ze Želechova, aktinolit z Alp aj.) [b]11. 9. - sobota[/b] Průzkum stařin po těžbě grafitu u Týna nad Vltavou. Účast: David, Jirka a Mirek Cyprián. Zaměření a provedení fotodokumentace. [b]6. 9. - pondělí[/b] Pravidelná schůze klubu. Účast: David, Honza, Jirka, Karolína, Luděk, Petr a Vašek. Vašek určil několik minerálů. Rozdání přebytků. Petr přinesl ukázat kyanit a Daliborův tetraedrit, Honza kalcit z grafitových dolů v Krumlově a Karolína fotky z podzemí. Na závěr diskuse o budoucnosti klubu (plán na rok 2005). [b]4. 9. - sobota[/b] Výprava na lithný pegmatit. Účast: Jirka. Nálezy: kromě klasických elbaitů, skorylu a lepidolitu kasiterit a columbit. [b]28. 8. - sobota/neděle[/b] Lokalita křemene na Malši. Účast: David, Jirka a Petr. Nálezy: několik drúz křemene, menší vzorky s antofylitem. [b]18. 8. - středa[/b] Výprava na amblygonoit. Účast: Karolína, Jirka a Zbyněk. Nálezy: amblygonit, stanin, kaersutit a olivín. [b]9. 8. - 14. 8.[/b] Lokality Jesenicka. Účast: Jirka. Nálezy: grosulár, epidot, křišťál, aktinolit, almandin, staurolit. [b]2. 8. - pondělí[/b] Pravidelná schůzka klubu. Účast: David ml., David st., Honza, Jirka, Karolína, Luděk, Petr a Zbyněk. David ml. přinesl a rozdal své přebytky, po kterých se jenom zaprášilo (pyromorfit, scheelit, apatit, cerusit aj.), Jirka přinesl přebytky zirkonu, Karolína se Zbyňkem nabízeli malachit a azurit a přinesli ukázat beryl z Jeseníků a zcela čerstvý nález - libethenit z Ľubietovej, Luděk přinesl vybroušené granáty a Petr přebytky kyanitu z nové lokality, kterou objevil. Dále se diskutovalo nad stavem některých lokalit a domluvily se výpravy na srpen a září.  [b]31. 7. - sobota[/b] Lokality v okolí Milevska. Účast: Jirka, Petr a Zdeněk Moravec. Nálezy: ametyst, galenit, sfalerit, žezlový křemen. [b]24. 7. - sobota[/b] Zirkony. Účast: Jirka. Nálezy: cca 5 vzorků se zirkonem. [b]17. 7. - sobota[/b] Pegmatitové lokality v okolí Písku: Účast: Dalibor, David a Jirka. Nález: růženín. [b]12. 7. - pondělí[/b] Pravidelná schůzka klubu. Účast: Dalibor, David ml., David st., Honza, Jirka, Karolína, Luděk, Petr, Vašek a přítel Karolíny Zbyněk. Rozdání a výměna přebytků. Dalibor přinesl bednu vzorků s křemenem, galenitem a pyritem, Jirka přinesl množství starších i novějších nálezů, Petr přinesl množství starších nálezů včetně ukázky sloupce verdelitu a Karolína se Zbyňkem nové nálezy z Jeseníků včetně dvou sloupečků berylu. [b]10. 7. - sobota[/b] Výprava na lokality jihočeské Šumavy a do lomu u Českých Budějovic. Účast: Jirka. Nálezy: dravit, sillimanit, křemen, pyrit, galenit, tetraedrit a kalcit.      [b]5. 7. - pondělí[/b] Výprava na lokality Novohradska . Účast: Jirka. Nálezy: pyrit, křemen, pyrit, galenit, molybdenit a magnetit.      [b]19. 6. - sobota[/b] Výprava na mineralogické lokality jihočeského Pošumaví. Účast: Petr a Jirka. Nálezy: vesuvian, wollastonit, aktinolit, epidot, tremolit, diopsid, křišťál, záhněda, kyanit a zirkon. [b]7. 6. - pondělí[/b] Červnová schůzka klubu. Účast: Dalibor, David st., Honza, Jirka, Petr, Ruda, Vašek, Veronika a Dr. Novák. Rozdání přebytků (Petr: bronzit, sfalerit, hesonit, andalusit, epidot, rubelit. verdelit aj. Karolína: pyrhotin. Jirka: siderit, pyrit, rutil, apatit aj.). Dalibor přinesl ukázat vlastní nález unikátních safírů (největší 9 mm!) a výbrusy různých kamenů, Petr přinesl ukázat nález z květnové výpravy, který Dr. Novák předběžně určil jako cordierit, Jirka přinesl ukázat griquait a zirkony a Karolína přinesla ukázat cordierit a sekaninait. Následovala prezentace Davida: "Mineralogické lokality v okolí Baia Mare v Rumunsku" a prezentace Jirky: "Historie a současnost důlního revíru Stará Vožice". Zbytek času byl vyplněn diskusí. [b]6. 6. - neděle[/b] Výprava na zirkony. Účast: Jirka (původně měl jet ještě Petr, ale nakonec nejel). Nález tří zirkonů (největší 2 mm), apatit, skoryl. [b]29. 5. - sobota[/b] Výprava na rudní žíly. Účast: Jirka. Zaměření a zdokumentování důlních stařin (viz prezentace na červnové schůzce klubu). [b]22. 5. - sobota[/b] Výprava na wollastonit. Účast. Jirka s rodinou. Nálezy: wollastonit do 1 cm. [b]8. 5. - sobota[/b] Výprava na šumavské lokality. Účast: David ml. se ženou, Jirka s rodinou a Petr s dcerkou. Nálezy: amfibol, tremolit, aktinolit a Petrovi se podařily skvělé nálezy chabazitu. Na zpáteční cestě zastávka na Křemežsku a sběr vzorků griquaitu a nějaké bronzity.     [b]3. 5. 2004 - pondělí[/b] Květnová schůzka klubu. Účast: Dalibor, David, Honza, Jirka, Karolína, Petr, Vašek a nový člen klubu, spoluobjevitel dutinových pegmatitů u Kovářova, David Kříž, toho jména v klubu druhý. Ukazovaly se vzorky z lithného pegmatitu, Dalibor přinesl nějaké výbrusy, Vašek článek o erozních tvarech ve zpevněných horninách, Petr nějaké starší vzorky, Jirka měl prezentaci o hornictví v jižních Čechách a David ml. vyprávěl o nálezu v Kovářově. [b]28. 4. - 1. 5. 2004 - středa až sobota[/b] Výprava do Rumunska do oblasti Maramures. Účast: David a Jirka. Přírůstky: křemen ("marmarošské diamanty"), dvoubarevný sférický kalcit, antimonit, markazit, sfalerit, berthierit aj. [b]24. 4. 2004 - sobota[/b] Opakovaná výprava na lokalitu lithného pegmatitu . Účast: Dalibor, David, Honza, Jirka a Petr. Nálezy: zlomky elbaitů (nejlepší, asi 1,5 cm velký našel Honza), nějaký lepidolit a Petr našel nějaké kovové minerály, snad kasiterit. Na zpáteční cestě zastávka na Křemežsku, kde Honza našel pěkný bronzit a Jirka griquait.      [b]17. 4. 2004 - sobota[/b] Výprava na lokalitu lithného pegmatitu.  Účast: Jirka (s rodinou) a Petr (s dětmi). Nálezy: grafit, biotit, apatit, skoryl, rubelit, verdelit, lepidolit. [b]13. 4. 2004 - úterý[/b] Dubnová schůzka klubu. Účast: David, Honza, Jirka, Karolína, Luděk, Petr, Ruda a nový člen Dalibor Fusek. Luděk přinesl nějaké výbrusy, které si zadal Vašek. Karolína přinesla nálezy ze své velikonoční výpravy do východních Čech a na Vysočinu, mezi kterými byly docela pěkné vzorky z Markovic. Honza přinesl ukázky křemene z Munic. Petr nějaké starší vzorky ze Studence a Jirka ukázky z březnové výpravy. Dalibor přinesl ukázat krásné kameje vybroušené z vltavínů a informace o lokalitách lithného pegmatitu. [b]20. 3. 2004 - pondělí[/b] Výprava do východních Čech. Účast: David, Jirka a Mirek Cyprián. Nálezy: prehnit, laumontit, křemen a obapolně ukončené krystaly skorylu. [b]8. 3. 2004 - pondělí[/b] Pravidelná schůzka klubu, tentokrát v salonku restaurace Bernard. Účast: všichni stávající členové + nový člen ing. Ľudovít Strelka. Jirka přinesl nové nálezy andalusitu a granátu. Petr se granátu definitivně zřekl, takže zůstane v depozitáři klubu (u Jirky). Honza přinesl nějaké materiály o Maroku. Ruda přinesl přebytky sádrovce ze Strkovic, který vzal rychle za své. David instaloval projektor a Jirka odprezentoval kolekci geologických map, kterou vydala ČGS, klubové stránky pro nezasvěcené a možnosti html formátu pro archivaci a publikaci dat, konkrétně způsob zpracování mineralogických lokalit. [b]8. 2. 2004 - neděle[/b] Výprava do lomu u Českých Budějovic. Účast: Jirka, Karolína a Petr. Nálezy: krystal spessartinu. [b]2. 2. 2004 - pondělí[/b] Pravidelná schůzka, letošní druhá. Účast: všichni až na Honzu, který měl nějaké zařizování. Dr. Novák přinesl všem, kdo jí ještě neměli, svojí knihu Topografická mineralogie jižních Čech. Petr přinesl nějaké kameny. Rozhodl se na popud Jirky orientovat se pouze na své nálezy, takže se teď na schůzích objevuje spoustu vzorků. Karolína přinesla dva pěkné vzorky s cordieritem. Jeden si nechala a druhý skončil u Petra (asi to s těmi vlastními nálezy nemyslí zase až tak vážně). Ruda přinesl ukázat vlastní výbrusy syntetického rubínu a přípravek na broušení kamenů. Jirka se s Petrem a Karolínou domluvili na nedělní výpravu. [b]18. 1. 2004 - neděle[/b] Výprava do Novohradských hor . Účast: Jirka a Petr. Nálezy: pyrit, chlorit. Vedoucí lomu nabídnul Petrovi nějaké křemenné drúzy. Petr byl tak otrávený, že si je ani nevzal. [b]12. 1. 2004 - pondělí[/b] Pravidelná schůzka v restauraci Slávie. Sháněli jsme nějaký salonek, ale nic jsme nenašli, takže zatím zůstáváme ve Slávii. Přivítali jsme mezi sebou nové členy - Rudu Pojsla z Trhových Svinů a Dr. Vaška Nováka, dlouholetého pracovníka geologicko-mineralogického oddělení Jihočeského muzea. Karolína se kvůli chřipce nezúčastnila. Jediné vzorky přinesl Petr, takže jsme spíše teoretizovali. 


Fotogalerie: