Jarní vycházka za minerály

  02.04 2020     Ing. Plecer Václav

V pátek 27. března jsme s Jirkou Zikešem vyrazili na potulku do okolí Soběslavi. V jasném a větrném dni jsme prošli jak klasické lokality, tak i ty, o nichž se zmiňují staré zprávy. Pátrali jsme po polích i lesích a podařilo se nám najít jen několik křemenných a pegmatitových žil s menšími drůzkami obecného křemene nebo skorylu. Nakonec však byla naše snaha odměněna slibným nálezem téměř hvězdového křemene a na jednom místě také několika krystalů poměrně čistého křemene. Navštívené rutilové lokality se jeví jako téměř vysbírané, Jirka našel jen jeden centimenrový úlomek. Ale snad se zadaří příště.


Fotogalerie: