Svorové jednotky jihočeského moldanubika

  27.02 2022     Ing. Mgr. Zikeš Jiří

Jedno z připravovaných čísel Minerálu bude věnováno aluminosilikátům Al2SiO5. V tomto čísle nemohou samozřejmě chybět články týkjící se kaplické a chýnovské jednotky s hojným výskytem kyanitu, andalusitu a sillimanitu. O víkendu 19. - 20. února jsme se s Petrem a Vaškem vydali ověřit některé lokality a nafotit a nasbírat materiál pro připravované články. V sobotu jsme objeli kaplickou jednotku a potvrdili například výskyt kyanitu u Zubčic, pospaný v literatuře před více jak 40 lety. V neděli jsme prošli lokality v chýnovské jednotce a potvrdili výskyty aluminosilikátů v oblasti mezi Chýnovem, Choustníkem a Černovicemi. Výpravy tak svůj cíl splnily a materálu pro chystané články jsme získali dostatečné množství.


Fotogalerie:

Objevili jsme i novou lokalitu andalusitu. Velikost největšího krystalu 55 x 40 mm. Foto: JZI
U Něchova se vyskytuje také pinitizovaný cordierit. Velikost zrna 15 x 30 mm. Foto: JZI
Jako takový bonus byl nález dosud nepublikované křemenné žíly. Velikost krystalu 35 x 25 mm. Foto: JZI
Jeden z kyanitů nalezených v chýnovské jednotce. Velikost 60 x 45 mm. Foto: JZI
Kyanit u Zubčic se nenašel více jak 40 let (podle publikovaných zpráv). Délka tohoto krystalu je 30 mm. Foto: JZI
Největší nalezený sillimanit v chýnovské jednotce. Velikost je přes 12 cm. Foto: JZI
Jediná vada na kráse víkendové výpravy: vítr, který nás málem odfoukl. Foto: PWE
Stejné místo, ale jiní protagonisté. To, abychom se vystřídali u spouště fotoaparátu. Foto: VPL
U Zubčic se vyskytuje i sillimanit. Velikost 85 x 30 mm. Foto: JZI
Další z kyanitů nalezených v chýnovské jednotce. Velikost je 6 x 5 cm. Foto: JZI