Březnová schůzka 2022

  08.03 2022     Ing. Plecer Václav

7.března jsme se sešli na pravidelné schůzce klubu v salonku restaurace Bernard v ČB. Přítomni : EŠI, AMI, TBA, PMA? ZDM, JZI, DKS, LMU a VPL. Jirka si připravil pěknou prezentaci na téma: Základy petrologie - 1.část. V této teoretické části shrnul základní rozdělení hornin a jejich klasifikaci, na příští druhou, praktickou část, přislíbil fotografie a ukázky výbrusů jednotlivých hornin, zejména našich jihočeských. Příjemným zpestřením bylo rozdávání přebytků ze Zdeňkem nalezené dutiny krystalů křemene, potažených jemným filmem chloritu. Lokalita křemenné žíly se nachází asi 15 km západně od ČB a Zdeněk nám popsal množství vykonané práce, než se mu podařilo onu dutinu se zelenými, v dávné minulosti zmiňovanými krystaly, vypátrat. Mohli jsme se pokochat fotografiemi nejen nalezených krystalů, ale i největší z dutiny vytažené krajzny.


Fotogalerie: