Exploatace berylového pegmatitu na Dačicku

  29.03 2022     Ing. Mgr. Zikeš Jiří

Přišlo jaro a s ním i absťák po nějakém zajímavém kopání. S Vaškem jsme se tedy domluvili, že se podíváme na zoubek pegmatitu, který jsme opustili letos na Nový rok. Starou díru jsme sice netrefili, ale pegmatitovou žílu ano, a asi po hodině jsme narazili na první beryly. Charakter pegmatitu byl stejný. Okrajovou zónu mocnou do 10 cm tvořil hrubozrnný pegmatit, který rychle přešel do blokové jednotky s béžovým nebo šedobílým K-živcem. Vedle nepravidelně omezených balvanů o velikosti až 20 cm tvořil K-živec i dokonale omezené krystaly, největší 20 × 25 × 35 mm. Hnízda křemenného jádra byla soustředěna do centrální části pegmatitu. Balvany světle až tmavě šedého křemene, místy zbarveného hydroxidy Fe do rezavě hněda, dosahovaly velikosti až 20 cm. Kromě K-živce, žlutavého albitu a křemene obsahoval pegmatit muskovit v lupenitých krystalech do 3 cm. Granát ani turmalín jsme nenašli. Mocnost pegmatitu nepřesáhla 50 cm a podle úlomků na povrchu lze odhadnout jeho směrnou délku na několik metrů až první desítky metrů. Pegmatit byl silně drcený a snadno rozebíratelný. Místy jej tvořila pouze suť úlomků živce o velikosti několika centimetrů. Grafická jednotka chyběla. V suti jsme našli jeden oboustranně ukončený krystal záhnědy o rozměrech 22 × 42 mm a šedobílé torzo krystalu křemene o rozměrech 40 × 50 mm. Výskyt berylu byl vázán hlavně na kontakt blokového K-živce a křemenného jádra, v menší míře byl beryl zarostlý i uvnitř křemenných bloků. Časté byly negativní otisky po krystalech berylu v křemeni. Jejich množství výrazně převyšovalo množství volných krystalů nalezených v suti. V některých otiscích zůstaly relikty po alterovaném berylu, pravděpodobně bertrandit, ale to ještě musí potvrdit RTG analýza. Barva berylu je převážně žlutavá až žlutohnědá, jen výjimečně, zejména v případě krystalů vyrostlých uvnitř tmavě šedivého křemene, je světle zelená. Beryl jsme našli i v granitické jednotce v podobě tzv. slunce s radiálně uspořádanými krystaly dlouhými do 3 cm. Sobota byla výjimečně slunečná s teplotami kolem 20°C, tak jsme si to opravdu užili. A to jsme pegmatit ani nedotěžili, ale máme jej dobře zaměřený, takže, když nebude co dělat, můžeme se k němu kdykoliv vrátit.  


Fotogalerie:

Vašek ve výkopu. Foto JZI
Krystal berylu 10 × 40 mm. Foto JZI
Krystal berylu 6 × 30 mm. Foto JZI
Další z nalezených berylů, velikost krystalu 10 × 40 mm. Foto JZI
Beryl prorůstající krystal mikroklinu. Velikost vzorku 6 × 6 cm. Foto JZI
Hnědě zbarvený beryl. Velikost krystalu 10 × 20 mm. Foto JZI
Jiný nalezený beryl. Velikost 6 × 25 mm. Foto JZI
Světle zelený krystal berylu. Foto JZI
Řadu krystalů jsme našli vypadlých z matrix. Foto JZI
Kromě berylu jsme našli i volné krystaly mikroklinu. Tento je velký 3 × 4 cm. Foto JZI
Drúza mikroklinu. Šířka záběru 8 cm. Foto JZI
Oboustranně končený krystal záhnědy. Velikost 22 × 42 mm. Foto JZI
Spokojený Vašek se vyhřívá na sluníčku. Foto JZI
Berylové slunce. Průměr slunce je asi 5 cm. Foto JZI