Listopadová schůzka 2022

  09.11 2022     Ing. Plecer Václav

Přítomni: ZDM, PZE, JZI, EŠI, DKS, PMA, TBA, ZMO, VPL. Tomáš přinesl ukázky solí ze své dovolené u Mrtvého moře, Petr přinesl vzorky z lomu v Bližné, já s Jirkou jsme přinesli ukázky z berylového pegmatitu od dačic, Zdeněk přinesl na rozdávání wavelity z Třenic, Zdeněk se pochlubil starými nálezy leucitů, Eda přinesl jeho obvyklý pall mall a hematity z Jedové hory.