Prosincová schůzka 2022

  06.12 2022     Ing. Plecer Václav

Na poslední schůzce roku 2022 byli přítomni: ZDM, PMA, JZI, MMU, BTO, AMI, EŠI, DKS,PZE a VPL. Petr přinesl pelmel kamenů na určení, obvykle z neznámých lokalit, viděli jsme  další ukázky z berylového pegmatitu z jihozápadní Vysočiny, Zdeněk přinesl na rozdání pěkné kroupy kassiteritu z pně Huber. Příjemná schůzka byla zakončena vyprávěním starých historek a jako vždy konzumací utopenců a česnečky.