1. klubová výprava 2023

  05.09 2023     Ing. Plecer Václav

V sobotu 19.srpna, za počínající vlny veder, jsme se vypravili do lesů České Kanady, kde se v dávné minulosti těžila stříbrná ruda v dolech nepříliš velkého rozsahu. Po těžbě zůstaly v terénu zbytky odvalů, ve kterých lze dodnes naléz rudní minerály. Jde zejména o galenit, který se v křemenné žilovině nachází v relativně hojném množství, podobně jako pyrit a chalkopyrit. Naopak nepříliš časté jsou nálezy zelenožlutého sfaleritu. Kovově lesklá zrna s modro fialovým nádechem představují covelin, v dutinkách po vylouženém galenitu lze občas najít cerusit ve formě krémově bílých jehliček. Akantit se nám zatím nepodařilo spolehlivě určit. Žilovinu tvoří bílý zrnitý křemen, často zbarvený oxidy Fe, s hojnými dutinkami krystalů do velikosti 1 cm. Sekundární minerály, kromě zmíněného cerusitu, nejsou dosud spolehlivě určeny. Pracovali jsme ve dvojicích, někteří více, někteří méně a našel se i jedinec, zaujímající nejčastěji svou oblíbenou pracovní polohu ležícího Budhy. Milá Alešova manželka pak zjemňovala svou přítomností náš jinak obhroublý chlapský kolektiv. Z lokality jsme odjížděli okolo 2 hodiny odpolední znaveni sluncem, někteří i prací. Nálezy měl každý a každý si tak rozšířil svou sbírku jihočeských minerálů.


Fotogalerie:

Jehlicovité krystaly cerusitu v dutině.
Estetická drúzka cerusitu.
Covellin není na lokalitě příliš hojný.
Bohatý agregát galenitu s pyritem.
Zrno galenitu s pyritem v křemenné žilovině.
Chalkopyrit tvoří na lokalitě zpravidla menší zrna.
Pravděpodobný chryzokol - nový minerál pro jižní Čechy.
Sfalerit nejčastěji vystupuje společně s galenitem.
Tomáš a Eda
Jirka
Petr a Zdeněk
Naši noví přátelé Aleš a Anna
Společné foto nakonec, bohužel v ostrém slunci
Pohled z lokality na krajinu České Kanady